Vijf belangrijke gebeurtenissen

  • Arbeidsongeschikt
arbeidsongeschiktheidspensioen-65x65px.png

Als u arbeidsongeschikt wordt gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door en vervalt een eventuele betaling van de maandelijkse pensioenpremie die in mindering wordt gebracht op uw salaris. De voortzetting van de pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Verdere informatie treft u aan in de brochure arbeidsongeschiktheid en pensioen.

  • Met pensioen gaan in Nederland
metpensioen-65x65.png

Als u met pensioen gaat, ontvangt u van Provisum ouderdomspensioen. Dat is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de Nederlandse overheid ontvangt als u uw AOW-leeftijd bereikt. U ontvangt ongeveer zes maanden vóór uw AOW-leeftijd automatisch bericht van ons, over uw pensioen bij Provisum. Wilt u eerder met pensioen? Neem dan contact met ons op per e-mail: info@provisum.nl. U kunt ons ook bellen op 020 - 6213 891.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Provisum hangt af van:

Het ouderdomspensioen wordt maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

  • Uit Dienst gaan
uitdienst-65x65.png

Als u een nieuwe baan, bij een andere werkgever krijgt, heeft dit gevolgen voor uw pensioen. Uw pensioenopbouw bij Provisum stopt en u kunt uw opgebouwde pensioen meestal meenemen naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever.

De hoogte van uw opgebouwde pensioen bepaalt of uw pensioen automatisch door Provisum wordt overgedragen of dat u zelf actie moet ondernemen.

  • Als u komt te overlijden
overlijden-65x65.png

Als u komt te overlijden komt er een nabestaandenpensioen voor uw partner en eventuele kinderen tot uitkering. De volgende partners komen in aanmerking voor het partnerpensioen:

Het partnerpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en zolang uw partner in leven is. Het wezenpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en tot het moment dat uw kind 18 jaar wordt (of tot 27 jaar bij studerende kinderen).

Let op: als u gaat samenwonen of trouwen na pensionering dan komt deze partner niet in aanmerking voor een partnerpensioen na uw overlijden. Ook niet als u al jaren bij elkaar bent.

  • In dienst komen
indienst-65x65.png

Als u in dienst komt bij C&A of een andere door C&A aangewezen vennootschap of rechtspersoon dan start u automatisch met de opbouw van uw pensioen bij Provisum. U moet dan wel ouder zijn dan 20 jaar. Misschien heeft u bij andere werkgevers ook al pensioen opgebouwd, dit kunt u zien bij www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Heeft u ergens anders pensioen opgebouwd? In de meeste gevallen kun dat naar Provisum overdragen.