Waardeoverdracht

waardeoverdracht-65x65px.png

Waardeoverdracht

Verandert u van baan en gaat u daardoor naar een andere pensioenregeling? De hoogte van uw opgebouwde of aan te kopen pensioen (bij de excedentregeling) bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt.

Opgebouwd pensioen hoger dan € 484,09?

ls uw opgebouwde pensioen hoger dan € 484,09 (bedrag 2019) per jaar dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt naar de uitvoerder van uw nieuwe  werkgever. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft of meer kans op indexatie. Of misschine wilt u alle pensioen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen dan hoeft u niets te doen. Uw pensioen blijft dan bij Provisum staan. Laat u voordat u een definitieve keuze maakt om de waarde over te dragen hierover goed informeren.

Als u een waarde wilt overdragen naar Provisum kunt u gebruik maken van het formulier ‘waardeoverdracht’. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen bij uw vorige werkgever staan en wordt het vanaf de pensioendatum aan u uitbetaald. Lees meer over de voor- en nadelen van waardeoverdracht in de brochure.

Opgebouwd pensioen lager dan € 484,09 maar hoger dan € 2,-?

Als u meer pensioen heeft opgebouwd dan € 2,- maar minder dan € 484,09 per jaar dan zorgt Provisum er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Provisum checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Provisum.

Opgebouwd pensioen lager dan € 2,-?

Als u minder pensioen heeft opgebouwd dan € 2,- per jaar dan krijgt u dat pensioen niet. Wettelijk is bepaald dat deze hele kleine pensioenen vanaf 2019 komen te vervallen.