Pensioenakkoord

Dit zijn de hoofdlijnen uit het pensioenakkoord en een samenvatting van het nieuwe pensioenstelsel:

 • Pensioenfondsen krijgen tot uiterlijk 1 januari 2027 om de nieuwe pensioenregels in te voeren.
  Provisum streeft ernaar dit al per 1 januari 2025 te doen;
 • U bouwt voortaan pensioenvermogen op dat u op de datum van uw pensioen omzet in een levenslang pensioen. De hoogte van uw pensioen hangt dus voortaan van dat vermogen af en niet langer van een vooraf vaststaand bedrag;
 • De Wet toekomst pensioenen neemt als uitgangspunt dat het pensioen dat u in het huidige pensioenstelsel heeft opgebouwd standaard mee verhuist naar uw nieuwe pensioenregeling tenzij er zwaarwegende bezwaren zijn. Financieel nadeel kan een zwaarwegend belang zijn om het niet te doen, dat zal per pensioenfonds verschillen;
 • De huidige rekenrente zoals we die nu kennen vervalt;
 • De berekening van het pensioen dat u kunt verwachten als u met pensioen gaat maken we met behulp van het zogenoemde ''projectierendement". Dat is een middel waarmee we een zeer beredeneerde schatting van uw pensioen maken;
 • De uiteindelijke hoogte van uw pensioen is afhankelijk van het daadwerkelijke rendement op de beleggingen;
 • Alle deelnemers betalen voortaan een zelfde pensioenpremiepercentage. De hoogte van de premie hangt niet meer van uw leeftijd af, zoals nu het geval is;
 • Pensioenfondsen hebben geen of minder verplichte buffers nodig; hierdoor ontstaat eerder ruimte om de pensioenen te verhogen. Maar als het economisch tegen zit, zijn de buffers beperkt en kan dit ook reden zijn om de pensioenen sneller te verlagen dan u het geval is;
 • Het nabestaandenpensioen hangt voortaan af van het salaris. Het is niet meer een percentage van het opgebouwde pensioen. Het recht op nabestaandenpensioen vervalt als u uit dienst gaat.

Meer weten? Bekijk het filmpje.