Nabestaanden

Is uw partner overleden, dan heeft u mogelijk recht op nabestaandenpensioen en uw eventuele kinderen op wezenpensioen. Provisum neemt uit zichzelf contact met u op om u te informeren over de pensioengevolgen die verband houden met het overlijden en wat u verder moet doen. Heeft u recht op nabestaandenpensioen, dan gaat dat pensioen in op de eerste van de maand volgend op de dag van overlijden. Het bruto jaarbedrag moet wel hoger zijn dan € 594,89 (2023), anders wordt het bedrag eenmalig uitbetaald.


Reageren?