Arbeidsongeschiktheid

arbeidsongeschiktheidspensioen-65x65px.png

Als u arbeidsongeschikt wordt gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door en vervalt een eventuele betaling van de maandelijkse pensioenpremie die in mindering wordt gebracht op uw salaris. De voortzetting van de pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Verdere informatie treft u aan in de brochure arbeidsongeschiktheid en pensioen.