Dekkingsgraad en vereist vermogen

De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om uw pensioen nu en later uit te betalen. Het is de belangrijkste graadmeter voor de financiële gezondheid van het fonds. Alle pensioenfondsen moeten vanaf 2015 gebruik maken van de zogenaamde ‘beleidsdekkingsgraad‘. De meest actuele stand ziet u hiernaast.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maanddekkingsgraden. Hieronder staat een overzicht van de dekkingsgraad over de laatste 12 maanden.

Een andere graadmeter is het Vereist Eigen Vermogen (VEV). Dit is het vermogen waarover een pensioenfonds moet beschikken. Als een pensioenfonds een lagere beleidsdekkingsgraad heeft dan het VEV dan is er een tekort en moet een pensioenfonds een herstelplan maken.

Het VEV bedraagt eind september 2019 ongeveer 115%. De beleidsdekkingsgraad ligt momenteel boven het VEV. Er is dus geen sprake van een tekort.

Berekening van de beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maanddekkingsgraden. Daarom wordt iedere maand eerst de maanddekkingsgraad bepaald. Vervolgens kan de beleidsdekkingsgraad worden vastgesteld.

Om de beleidsdekkingsgraad per eind september 2019 te berekenen, moeten we de laatste twaalf dekkingsgraden bij elkaar optellen en delen door 12, dan kom je uit op 131,3%.

Maand Dekkingsgraad
oktober 2018 130,7%
november 2018 130,3%
december 2018 132,2%
januari 2019 133,4%
februari 2019 135,5%
maart 2019 133,9%
april 2019 135,2%
mei 2019 131,2%
juni 2019 131,3%
juli 2019 130,2%
augustus 2019 125,0%
september 2019 127,2%*

* dit is een voorlopig vastgestelde dekkingsgraad