Dekkingsgraad en vereist vermogen

De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om uw pensioen nu en later uit te betalen. Hieronder vindt u een overzicht van de ontwikkeling van de maand- en de beleidsdekkingsgraad vanaf januari 2023.

dg tm juni 2024.JPG

De dekkingsgraad is de belangrijkste graadmeter voor de financiële gezondheid van het fonds. Alle pensioenfondsen moeten gebruik maken van de zogenaamde ‘beleidsdekkingsgraad‘. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maanddekkingsgraden.

Een andere graadmeter is het Vereist Eigen Vermogen (VEV). Dit is het vermogen waarover een pensioenfonds moet beschikken. Als een pensioenfonds een lagere beleidsdekkingsgraad heeft dan het VEV dan is er een tekort en moet een pensioenfonds een herstelplan maken.

Het VEV bedraagt ongeveer 115%. De beleidsdekkingsgraad ligt momenteel boven het VEV. Er is dus geen sprake van een tekort.

Berekening van de beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maanddekkingsgraden. Daarom wordt iedere maand eerst de maanddekkingsgraad bepaald. Na berekening van de maanddekkingsgraad kan de beleidsdekkingsgraad worden vastgesteld. In december 2022 is de maanddekkingsgraad 'opeens' erg gezakt. Dit komt doordat in de maanddekkingsgraad van december de indexatie is verwerkt, oftewel de verhoging van de pensioenen met 14,33%. Daarnaast heeft er een correctie plaatsgevonden op de dekkingsgraden van juli, augustus en september omdat we bij de berekening van de dekkingsgraad rekening moesten houden met andere cijfers voor de prijsinflatie. De Nederlandsche Bank had hier in juli 2023 een nieuw overzicht voor gepubliceerd.

Om de beleidsdekkingsgraad per eind juni 2024 te berekenen, moeten we de laatste twaalf dekkingsgraden bij elkaar optellen en delen door 12, dan kom je uit op 146,1%.

Maand Dekkingsgraad
juli 2023 145,5%
augustus 2023 144,7%
september 2023 146,4%
oktober 2023 144,6%
november 2023 143,9%
december 2023 143,7%
januari 2024 144,2%
februari 2024 146,6%
maart 2024 146,6%
april 2024 147,8%
mei 2024 149,2%
juni 2024 150,0%*

*dit is een voorlopige dekkingsgraad