Dekkingsgraad en vereist vermogen

De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om uw pensioen nu en later uit te betalen.

dekkingsgraad tm augustus 2021.JPG

Het is de belangrijkste graadmeter voor de financiële gezondheid van het fonds. Alle pensioenfondsen moeten gebruik maken van de zogenaamde ‘beleidsdekkingsgraad‘. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maanddekkingsgraden. Hiernaast vindt u een overzicht van de ontwikkeling van de maand- en de beleidsdekkingsgraad vanaf januari 2019.

Een andere graadmeter is het Vereist Eigen Vermogen (VEV). Dit is het vermogen waarover een pensioenfonds moet beschikken. Als een pensioenfonds een lagere beleidsdekkingsgraad heeft dan het VEV dan is er een tekort en moet een pensioenfonds een herstelplan maken.

Het VEV bedraagt ongeveer 115%. De beleidsdekkingsgraad ligt momenteel boven het VEV. Er is dus geen sprake van een tekort.

Berekening van de beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maanddekkingsgraden. Daarom wordt iedere maand eerst de maanddekkingsgraad bepaald. Vervolgens kan de beleidsdekkingsgraad worden vastgesteld.

Om de beleidsdekkingsgraad per eind augustus 2021 te berekenen, moeten we de laatste twaalf dekkingsgraden bij elkaar optellen en delen door 12, dan kom je uit op 137,0%.

Maand Dekkingsgraad
september 2020 125,6%
oktober 2020 125,1%
november 2020 129,9%
december 2020 133,6%
januari 2021 134,4%
februari 2021 137,8%
maart 2021 140,7%
april 2021 142,9%
mei 2021 142,0%
juni 2021 144,0%
juli 2021 142,9%
augustus 2021 144,7%*

* dit is een voorlopig vastgestelde dekkingsgraad