Dekkingsgraad en vereist vermogen

De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om uw pensioen nu en later uit te betalen. Hieronder vindt u een overzicht van de ontwikkeling van de maand- en de beleidsdekkingsgraad vanaf januari 2020.

dekkingsgraad tm november 2022.png

De dekkingsgraad is de belangrijkste graadmeter voor de financiële gezondheid van het fonds. Alle pensioenfondsen moeten gebruik maken van de zogenaamde ‘beleidsdekkingsgraad‘. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maanddekkingsgraden.

Een andere graadmeter is het Vereist Eigen Vermogen (VEV). Dit is het vermogen waarover een pensioenfonds moet beschikken. Als een pensioenfonds een lagere beleidsdekkingsgraad heeft dan het VEV dan is er een tekort en moet een pensioenfonds een herstelplan maken.

Het VEV bedraagt ongeveer 115%. De beleidsdekkingsgraad ligt momenteel boven het VEV. Er is dus geen sprake van een tekort.

Berekening van de beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maanddekkingsgraden. Daarom wordt iedere maand eerst de maanddekkingsgraad bepaald. Vervolgens kan de beleidsdekkingsgraad worden vastgesteld.

Om de beleidsdekkingsgraad per eind december 2022 te berekenen, moeten we de laatste twaalf dekkingsgraden bij elkaar optellen en delen door 12, dan kom je uit op 151,1%.

Maand Dekkingsgraad
januari 2022 143,6%
februari 2022 146,7%
maart 2022 148,4%
april 2022 151,4%
mei 2022 152,9%
juni 2022 152,3%
juli 2022 150,8%
augustus 2022 156,6%
september 2022 156,5%
oktober 2022 158,8%
november 2022 156,3%
december 2022 138,6%*