Dekkingsgraad en vereist vermogen

De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om uw pensioen nu en later uit te betalen. Hieronder vindt u een overzicht van de ontwikkeling van de maand- en de beleidsdekkingsgraad vanaf januari 2020.

Dekkingsgraad t/m juli 2022

De dekkingsgraad is de belangrijkste graadmeter voor de financiële gezondheid van het fonds. Alle pensioenfondsen moeten gebruik maken van de zogenaamde ‘beleidsdekkingsgraad‘. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maanddekkingsgraden.

Een andere graadmeter is het Vereist Eigen Vermogen (VEV). Dit is het vermogen waarover een pensioenfonds moet beschikken. Als een pensioenfonds een lagere beleidsdekkingsgraad heeft dan het VEV dan is er een tekort en moet een pensioenfonds een herstelplan maken.

Het VEV bedraagt ongeveer 115%. De beleidsdekkingsgraad ligt momenteel boven het VEV. Er is dus geen sprake van een tekort.

Berekening van de beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maanddekkingsgraden. Daarom wordt iedere maand eerst de maanddekkingsgraad bepaald. Vervolgens kan de beleidsdekkingsgraad worden vastgesteld.

Om de beleidsdekkingsgraad per eind augustus 2022 te berekenen, moeten we de laatste twaalf dekkingsgraden bij elkaar optellen en delen door 12, dan kom je uit op 149,0%.

Maand Dekkingsgraad
september 2021 145,3%
oktober 2021 146,2%
november 2021 146,0%
december 2021 146,9%
januari 2022 143,6%
februari 2022 146,7%
maart 2022 148,4%
april 2022 151,4%
mei 2022 152,9%
juni 2022 152,3%
juli 2022 150,8%
augustus 2022 156,6%*

* dit is een voorlopig vastgestelde dekkingsgraad