Dekkingsgraad en vereist vermogen

De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om uw pensioen nu en later uit te betalen. Het is de belangrijkste graadmeter voor de financiële gezondheid van het fonds. Alle pensioenfondsen moeten gebruik maken van de zogenaamde ‘beleidsdekkingsgraad‘. De meest actuele stand ziet u hiernaast.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maanddekkingsgraden. Hieronder staat een overzicht van de dekkingsgraad over de laatste 12 maanden.

Een andere graadmeter is het Vereist Eigen Vermogen (VEV). Dit is het vermogen waarover een pensioenfonds moet beschikken. Als een pensioenfonds een lagere beleidsdekkingsgraad heeft dan het VEV dan is er een tekort en moet een pensioenfonds een herstelplan maken.

Het VEV bedraagt ongeveer 115%. De beleidsdekkingsgraad ligt momenteel boven het VEV. Er is dus geen sprake van een tekort.

Berekening van de beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maanddekkingsgraden. Daarom wordt iedere maand eerst de maanddekkingsgraad bepaald. Vervolgens kan de beleidsdekkingsgraad worden vastgesteld.

Om de beleidsdekkingsgraad per eind december 2020 te berekenen, moeten we de laatste twaalf dekkingsgraden bij elkaar optellen en delen door 12, dan kom je uit op 125,3%.

Maand Dekkingsgraad
januari 2020 129,5%
februari 2020 124,6%
maart 2020 117,9%
april 2020 120,5%
mei 2020 122,1%
juni 2020 123,2%
juli 2020 124,2%
augustus 2020 127,1%
september 2020 125,6%
oktober 2020 125,1%
november 2020 130,0%
december 2020 133,9%*

* dit is een voorlopig vastgestelde dekkingsgraad