Dekkingsgraad en vereist vermogen

De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om uw pensioen nu en later uit te betalen. Hieronder vindt u een overzicht van de ontwikkeling van de maand- en de beleidsdekkingsgraad vanaf januari 2020.

dekkingsgraad tm juli 2023.PNG

De dekkingsgraad is de belangrijkste graadmeter voor de financiële gezondheid van het fonds. Alle pensioenfondsen moeten gebruik maken van de zogenaamde ‘beleidsdekkingsgraad‘. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maanddekkingsgraden.

Een andere graadmeter is het Vereist Eigen Vermogen (VEV). Dit is het vermogen waarover een pensioenfonds moet beschikken. Als een pensioenfonds een lagere beleidsdekkingsgraad heeft dan het VEV dan is er een tekort en moet een pensioenfonds een herstelplan maken.

Het VEV bedraagt ongeveer 115%. De beleidsdekkingsgraad ligt momenteel boven het VEV. Er is dus geen sprake van een tekort.

Berekening van de beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maanddekkingsgraden. Daarom wordt iedere maand eerst de maanddekkingsgraad bepaald. Deze was in december 2022 een stuk lager dan die van de maand ervoor. Dit komt doordat in de maanddekkingsgraad van december de indexatie is verwerkt, oftewel de verhoging van de pensioenen met 14,33%. Na berekening van de maanddekkingsgraad kan de beleidsdekkingsgraad worden vastgesteld.

Om de beleidsdekkingsgraad per eind augustus 2023 te berekenen, moeten we de laatste twaalf dekkingsgraden bij elkaar optellen en delen door 12, dan kom je uit op 147,0%.

Maand Dekkingsgraad
september 2022 156,5%
oktober 2022 158,8%
november 2022 156,3%
december 2022 138,4%
januari 2023 138,9%
februari 2023 142,3%
maart 2023 142,3%
april 2023 143,8%
mei 2023 144,3%
juni 2023 146,2%
juli 2023 148,2%
augustus 2023 147,4%*