Nabestaanden

Is uw partner overleden dan stopt het ouderdomspensioen per de eerste van de maand volgend op de dag van overlijden. U heeft dan mogelijk recht op nabestaandenpensioen en uw eventuele kinderen op wezenpensioen. Wij nemen uit onszelf contact met u op om u te informeren over de pensioengevolgen die verband houden met het overlijden en wat u verder moet doen.

Heeft u recht op nabestaandenpensioen dan gaat dat pensioen in op de eerste van de maand volgend op de dag van overlijden. Het bruto jaarbedrag moet wel hoger zijn dan € 497,27 (2020), anders wordt het bedrag in één keer uitbetaald.

Ontvangt u al een nabestaandenpensioen van Provisum, dan blijft de uitkering daarvan gewoon doorgaan als u opnieuw een relatie aangaat. Een eventueel Anw-hiaatpensioen komt in zo’n geval wel te vervallen.