Nabestaanden

Is uw partner overleden, dan stopt het ouderdomspensioen per de eerste van de maand volgend op de dag van overlijden. U heeft dan mogelijk recht op partnerpensioen en als er nog jongere kinderen zijn, hebben zij misschien nog recht op wezenpensioen. Wij nemen uit onszelf contact met u op om u te informeren over de pensioengevolgen die verband houden met het overlijden en wat u verder moet doen.

Heeft u recht op partnerpensioen, dan gaat dat pensioen in op de eerste van de maand volgend op de dag van overlijden. Dat geldt ook voor het wezenpensioen. Het bruto jaarbedrag moet wel hoger zijn dan € 594,89 (2023), anders wordt het bedrag in één keer uitbetaald.

Ontvangt u al een nabestaandenpensioen van Provisum, dan blijft de uitkering daarvan gewoon doorgaan als u opnieuw een relatie aangaat. Een eventueel Anw-hiaatpensioen komt in zo’n geval wel te vervallen.