Nabestaandenpensioen (partnerpensioen en/of wezenpensioen)

overlijden-65x65.png

Als u komt te overlijden komt er een nabestaandenpensioen voor uw partner en eventuele kinderen tot uitkering. De volgende partners komen in aanmerking voor het partnerpensioen:

  • de partner met wie u getrouwd bent;
  • de partner met wie u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan bij de burgerlijke stand;
  • een ongetrouwde partner met wie u bij een notaris een samenlevingsovereenkomst heeft gesloten.

Het partnerpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en zolang uw partner in leven is. Het wezenpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en tot het moment dat uw kind 18 jaar wordt (of tot 27 jaar bij studerende kinderen).

Let op: als u gaat samenwonen of trouwen na pensionering dan komt deze partner niet in aanmerking voor een partnerpensioen na uw overlijden. Ook niet als u al jaren bij elkaar bent.

De hoogte van het pensioen voor uw partner en uw kinderen bij uw overlijden staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl