Organisatie

Op deze pagina’s leggen we u uit hoe Provisum is georganiseerd. Hoe het bestuur, de verantwoording en het toezicht in ons pensioenfonds is geregeld en wie er een rol spelen. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en wordt daarbij ondersteund door verschillende bestuurscommissies.

Het verantwoordingsorgaan geeft naast een oordeel over het handelen ook advies aan het bestuur en heeft in die zin medezeggenschap. Het interne toezicht is in handen van een raad van toezicht. Het pensioenbureau is de uitvoerende organisatie van Provisum.

Het fonds kent ook nog vier adviserende / controlerende partijen, te weten de externe accountant, de certificerende actuaris, de risk manager, de compliance officer en de interne auditor. Lees meer.

Om integriteitsrisico’s te voorkomen heeft Provisum een gedragscode opgesteld. In die code zijn regels en richtlijnen opgenomen voor de betrokkenen bij het pensioenfonds.

Klik op de organisatie-afbeelding om deze te vergroten.