Het verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan geeft jaarlijks een oordeel over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van de raad van toezicht. Dit oordeel van het verantwoordingsorgaan wordt samen met een reactie van het bestuur opgenomen in het jaarverslag. Daarnaast adviseert het verantwoordingsorgaan het bestuur over uiteenlopende zaken.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden, twee namens de werkgevers (Jelle ter Laak en Remco Gerlof), twee namens de werknemers (Esther Pennings en Françoise Schoordijk) en twee namens de gepensioneerden (Dick van der Windt en Dick Vos). Zie hieronder de foto's.

Dick van der Windt

Esther Pennings

Jelle ter Laak

Remco Gerlof

Françoise Schoordijk

Dick Vos