Het verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan geeft jaarlijks een oordeel over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van de raad van toezicht (tot juli 2018: visitatiecommissie). Dit oordeel van het verantwoordingsorgaan wordt samen met een reactie van het bestuur opgenomen in het jaarverslag. Daarnaast adviseert het verantwoordingsorgaan het bestuur over uiteenlopende zaken.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden, twee namens de werkgevers (Madelon Flint en Remco Gerlof), twee namens de werknemers (Esther Pennings en Françoise Schoordijk) en twee namens de gepensioneerden (Ricardo Scholman en Dick van der Windt).

De leden van het verantwoordingsorgaan zijn:

Esther Pennings (foto volgt nog)

Françoise Schoordijk

Madelon Flint

Ricardo Scholman

Dick van der Windt

Remco Gerlof (foto volgt nog)