Actueel

29 juni 2020

Het pensioenbericht van juni 2020 is beschikbaar. In dit pensioenbericht komen verschillende onderwerpen aan de orde, namelijk: Lees verder

16 juni 2020

Het kabinet, de werkgevers en de vakbonden hebben een akkoord bereikt over de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel. Hiermee moet het Nederlandse pensioenstelsel klaar zijn voor de toekomst. Lees verder

01 mei 2020

In april heeft er een lichte verbetering plaatsgevonden in de financiële positie van Provisum. Lees verder