Meer berichten

24 december 2022

Op 22 december is de Wet toekomst pensioenen, met wat belangrijke aanpassingen, aangenomen door de Tweede Kamer. Lees verder

13 december 2022

In het Pensioenbericht van december wordt onder andere informatie gegeven over de verhoging van uw pensioen per 1 januari. Lees verder

09 november 2022

De AOW is een staatspensioen voor iedereen die voor kortere of langere tijd in Nederland gewoond (en/of gewerkt) heeft en de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Lees verder