Uit dienst

uitdienst-65x65.png

Als u van baan verandert, heeft dit gevolgen voor uw pensioen. Uw pensioenopbouw bij Provisum stopt en u kunt uw opgebouwde pensioen meestal meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. De hoogte van uw opgebouwde pensioen bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt. Wilt u weten hoe dat zit, kijk dan op de pagina met uitgebreide informatie over waardeoverdrachten.