Uit dienst en waardeoverdracht

uitdienst-65x65.png

Als u een nieuwe baan bij een andere werkgever krijgt, heeft dit gevolgen voor uw pensioen. Uw pensioenopbouw bij Provisum stopt en u kunt uw opgebouwde pensioen meestal meenemen naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever.

De hoogte van uw opgebouwde pensioen bepaalt of uw pensioen automatisch door Provisum wordt overgedragen of dat u zelf actie moet ondernemen.

Opgebouwd pensioen hoger dan € 592,51?

Is uw opgebouwde pensioen hoger dan € 592,51 (bedrag 2024) per jaar, dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt naar de uitvoerder van uw nieuwe  werkgever. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft of er kans is op een hogere indexatie. Of misschien wilt u al uw pensioen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen mogelijk wilt meenemen. Zij zullen dan contact opnemen met Provisum en u een voorstel toesturen. Indien u akkoord gaat met het voorstel dient u deze eerst nog voor akkoord te ondertekenen alvorens uw pensioen dat bij Provisum staat, overgedragen wordt.

Wilt u uw pensioen niet meenemen, dan hoeft u niets te doen. Uw pensioen blijft dan bij Provisum staan. Wij zullen dan proberen de pensioenaanspraken jaarlijks te verhogen met de prijsontwikkeling. Dit heet indexatie. Indexatie is afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u een pensioenuitkering van Provisum.

Mocht u voor die tijd overlijden, dan ontvangen uw partner en eventuele kinderen het opgebouwde nabestaandenpensioen.

Laat u, voordat u een definitieve keuze maakt om de waarde over te dragen, goed informeren of waardeoverdracht in uw situatie gunstig is.

Opgebouwd pensioen lager dan € 592,51 maar hoger dan € 2,-?

Als u meer pensioen heeft opgebouwd dan € 2,- maar minder dan € 592,51 (bedrag 2024) per jaar, dan zorgt Provisum er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Provisum checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder, dan blijft uw pensioen bij Provisum staan.

Opgebouwd pensioen lager dan € 2,-?

Als u minder pensioen heeft opgebouwd dan € 2,- per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Wettelijk is bepaald dat deze hele kleine pensioenen komen te vervallen.

Bekijk ook onze brochure met uitgebreide informatie over uit dienst gaan of bekijk het filmpje hieronder.