Indexatie

Het leven wordt in de loop van de jaren duurder. Dat betekent dat u met een gelijkblijvend pensioen steeds minder kunt kopen. Uw koopkracht loopt dan terug. Provisum streeft ernaar om de koopkracht van de ingegane pensioenen te handhaven door de pensioenen jaarlijks te verhogen met de prijsinflatie. Ook de opgebouwde pensioenen die nog niet ingegaan zijn probeert Provisum jaarlijks te verhogen met de inflatie. Voor pensioen opgebouwd vóór 2001 is die verhoging tot 3% gegarandeerd. Daarvoor houdt Provisum extra voorzieningen aan. Deze indexatie komt pas in gevaar als de beleidsdekkingsgraad in de buurt van de 95% komt. Meer hierover leest u in het financieel crisisplan.

Voor de indexatie van het pensioen opgebouwd na 2000 (en boven de 3% voor opgebouwde pensioenen voor 2001) hanteert het bestuur de volgende staffel als leidraad:

tabel

De verhogingen van de laatste vijf jaar vindt u hier.


De eventuele verhoging van het ingegane pensioenen (opgebouwd vóór 2001) boven de 3% en van de pensioenen opgebouwd na 2000 is voorwaardelijk. Daarvoor wordt geen voorziening aangehouden en geen premie in rekening gebracht bij de aangesloten vennootschappen. De voorwaardelijke indexatie wordt gegeven als de financiële positie van het pensioenfonds dit toelaat. Verhogingen wegens inflatie worden gebaseerd op de stijging van het prijsindexcijfer voor alle huishoudens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De verhogingen van de laatste vijf jaar vindt u hier. Bezoek de website van het CBS voor een indicatie over een eventuele komende aanpassing van uw pensioen.