Verhoging pensioen

Het leven wordt in de loop van de jaren duurder. Dat betekent dat u met een gelijkblijvend pensioen steeds minder kunt kopen. Uw koopkracht loopt dan terug. Provisum streeft ernaar om de koopkracht van de ingegane pensioenen te handhaven door de pensioenen jaarlijks te verhogen met de prijsinflatie. Dit noemen we indexatie. Ook de opgebouwde pensioenen die nog niet ingegaan zijn, probeert Provisum jaarlijks te verhogen met de prijsinflatie. Hierbij wordt aangesloten bij het prijsindexcijfer voor alle huishoudens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De pensioenen kunnen alleen verhoogd worden als de financiële positie van het pensioenfonds dit toelaat. Lees hier welke factoren nog meer belangrijk zijn voor de verhoging van uw pensioen.

De verhogingen van de laatste vijf jaar vindt u hier.

Voor pensioen opgebouwd vóór 2001 is de verhoging tot 3% gegarandeerd. Daarvoor houdt Provisum extra voorzieningen aan. Deze indexatie komt pas in gevaar als de beleidsdekkingsgraad in de buurt van de 95% komt. Meer hierover leest u in het financieel crisisplan.

Voor de indexatie van het pensioen opgebouwd na 2000 (en boven de 3% voor opgebouwde pensioenen voor 2001) hanteert het bestuur de volgende staffel als leidraad:

Beleidsdekkingsgraad Verhoging pensioenen (indexatie)
boven 120% volledig
tussen 110% en 120% gedeeltelijk (proportioneel)
onder 110% geen