Financieel crisisplan Provisum

Het opstellen van een financieel crisisplan vergroot de slagvaardigheid van een pensioenfonds in tijden van crisis. Of het bestuur ook daadwerkelijk overgaat tot de genoemde maatregelen is afhankelijk van de omstandigheden van dat moment.

Volgens het bestuur is er een financiële crisissituatie, wanneer het bestuur genoodzaakt is de onvoorwaardelijke indexatie aan te tasten omdat anders de beleidsdekkingsgraad niet binnen 9 jaar herstelt tot het vereist eigen vermogen danwel binnen 5 jaar niet herstelt tot de minimal vereiste dekkingsgraad. Op dit moment is hiervan geen sprake. Het financieel crisisplan helpt u als werknemer en gepensioneerde vooraf beter inzicht te krijgen in wat de mogelijke gevolgen voor uw pensioen zijn bij een financiële crisissituatie van het fonds.

Waarom een financieel crisisplan?

Tijdens de kredietcrisis is gebleken dat veel pensioenfondsen onvoldoende antwoord hadden op een verslechtering van de dekkingsgraad die de doelstelling van een pensioenfonds in gevaar brengt. De Nederlandsche Bank vindt dat pensioenfondsen zich hier goed op moeten voorbereiden en heeft de pensioenfondsen daarom verplicht om een financieel crisisplan op te stellen.