Financiële positie

Uiteraard is het van groot belang dat ons pensioenfonds er voor zorgt dat de pensioenen die uw werkgever u heeft toegezegd, betaald kunnen worden. U ziet bij de beleidsdekkingsgraad hoe deze de afgelopen 12 maanden is verlopen. De beleidsdekkingsgraad is de belangrijkste graadmeter voor de financiële gezondheid van het fonds. De meest actuele stand van deze beleidsdekkingsgraad treft u aan in het blokje hiernaast.

Het beleid en de wijze waarop we dit beleid realiseren is vastgelegd in het beleggingsbeleid. Hoe bij de beleggingen rekening wordt gehouden met maatschappelijke onderwerpen leest u op de pagina over verantwoord beleggen.

Hoewel beleggen risico’s met zich meebrengt, levert het doorgaans meer rendement op dan een spaarrekening. Wilt u weten hoeveel rendement Provisum dit jaar tot nu toe heeft behaald? Of wilt u weten welke rendementen Provisum in het verleden heeft behaald? Kijk dan bij beleggingsrendementen Provisum.

Door omstandigheden kan de beleidsdekkingsgraad flink onder druk komen. Daar moet alert op worden gereageerd. Hiervoor heeft De Nederlandsche Bank alle pensioenfondsen verplicht een financieel crisisplan op te stellen. In dit crisisplan staat omschreven wat het bestuur zal doen, mocht het ooit in deze crisissituatie ontstaan.