Vereniging van Gepensioneerden

De VVGP (Vereniging Van Gepensioneerden Provisum) heeft als doel zowel de zakelijke als de sociale belangen van alle gepensioneerden van Provisum te behartigen. Het bestuur van de VVGP heeft daarom regelmatig overleg met die bestuursleden die de gepensioneerden in het bestuur vertegenwoordigen. Bovendien wordt door de VVGP de vertegenwoordiger namens de gepensioneerden in het Verantwoordingsorgaan (VO) benoemd. Zo kan de VVGP invloed uitoefenen op voorgenomen besluiten, die direct of indirect gevolgen hebben voor de werknemers en gepensioneerden.

Ook heeft de VVGP een wettelijk hoorrecht in de Wet toekomst pensioenen. De gepensioneerden krijgen zo de mogelijkheid om hun stem te laten horen over het voorstel hoe de huidige pensioenen worden omgezet naar de nieuwe regels. Sociale partners (werkgevers en werknemers) spreken af hoe deze overstap gaat. Deze afspraken leggen ze vast in een ‘transitieplan’. Voor de VVGP is er een hoorrecht op het concept-transitieplan. Wilt u graag uw stem laten horen over het concept-transitieplan? Als gepensioneerde deelnemer kan dat door u aan te sluiten bij de VVGP.

Meer weten? Kijk dan op www.vvgp.nl.