Vereniging van Gepensioneerden

De VVGP (Vereniging Van Gepensioneerden Provisum) heeft als doel zowel de zakelijke als de sociale belangen van alle gepensioneerden van Provisum te behartigen. Het bestuur van de VVGP heeft daarom regelmatig overleg met die bestuursleden die de gepensioneerden in het bestuur vertegenwoordigen. Bovendien wordt door de VVGP de vertegenwoordiger namens de gepensioneerden in het Verantwoordingsorgaan (VO) benoemd. Zo kan de VVGP invloed uitoefenen op voorgenomen besluiten, die direct of indirect gevolgen hebben voor de werknemers en gepensioneerden. Meer weten? Kijk dan op www.vvgp.nl.