Eerder met pensioen

In plaats van met pensioen te gaan op 67 jaar kunt u er voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan. De vroegst mogelijke datum om uw pensioen in te laten gaan is op 55 jarige leeftijd. Er zijn twee manieren om eerder met pensioen te gaan:

Gedeeltelijk met pensioen en gedeeltelijk blijven werken

Wilt u geleidelijk minder gaan werken? Dan kunt u er voor kiezen een deel van uw pensioen alvast in te laten gaan. Dit noemen we deeltijdpensioen. Bespreek dit ruim van te voren met uw werkgever. Als uw werkgever het goed vindt dat u minder gaat werken en gedeeltelijk met pensioen gaat, kunt u met ons afspraken maken over het moment waarop uw pensioen gedeeltelijk in zal gaan. Deeltijdpensioen vindt plaats voor uw eigenlijke pensioendatum. U bouwt dus gedeeltelijk minder (lang) pensioen op dan normaal. Over het gedeelte dat u blijft werken, bouwt u nog wel pensioen op. In totaal zal uw pensioen lager zijn dan wanneer u volledig zou blijven werken. Bekijkt u daarom goed of u uitkomt met een lager pensioen. Een voorstel voor deeltijdpensioen kunt u opvragen bij het pensioenbureau op telefoonnummer 020-6213 891

Volledig vervroegd met pensioen

U kunt er voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan en uw dienstverband te beëindigen. Uw pensioen wordt lager en u ontvangt nog geen AOW-uitkering van de overheid. Het is belangrijk dat u zich daarvan bewust bent als u besluit eerder met pensioen te gaan dan op uw AOW-leeftijd. Er zijn mogelijkheden om dit financiële tekort enigszins te verzachten door een deel van uw pensioen hiervoor in te zetten. Dit kan door een variatie aan te brengen in uw pensioenuitkeringen (bijvoorbeeld de eerste 5 jaar een hoog en daarna een laag pensioen). U kunt er ook voor kiezen om de AOW, die u bij vervroegde pensionering mist, te overbruggen. U ruilt een gedeelte van uw ouderdomspensioen in voor een tijdelijke uitkering tot de AOW-datum. Daarmee verlaagt u op termijn de hoogte van uw ouderdomspensioen. Of dit interessant voor u is, hangt af van uw inkomen en uw opgebouwde pensioen. Wilt u hier meer over weten of een voorstel hiervoor ontvangen? Neem dan contact op met het het pensioenbureau op telefoonnummer 020-6213 891.