Klachtenregeling

Wij doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u niet tevreden over de wijze waarop wij dit doen of bent u het niet eens met de interpretatie van de pensioenregelingen? Dan kunt u een klacht indienen bij het pensioenfonds. U kunt ons hierover bellen (020 6213 891) of mailen (info@provisum.nl). U kunt ook schrijven naar:

Postbus 7873
1008 AB Amsterdam

Vanaf 1 januari 2024 kunt u bij de Geschilleninstantie Pensioenfondsen terecht als u er samen met het pensioenfonds niet uitkomt. Deze instantie probeert te helpen bij klachten over de uitvoering en toepassing van het pensioenreglement. De Ombudsman Pensioenen is onderdeel van de Geschilleninstantie Pensioenfondsen. U kunt ook altijd terecht bij de rechter.

U kunt hier de hele klachtenregeling van Provisum bekijken. Hierin wordt o.a. uitgebreid aandacht besteed aan de procedure die een klacht doorloopt. Een verkorte versie van de procedure is hieronder weergegeven.

infographic klacht 1-1-2024