Klachtenregeling

Wij doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u niet tevreden over de wijze waarop wij dit doen of bent u het niet eens met de interpretatie van de pensioenregelingen? Dan kunt u per brief of per e-mail een klacht indienen bij het Dagelijks Bestuur.

Stuur uw brief naar:
Stichting Pensioenfonds Provisum
T.a.v. Dagelijks Bestuur
Postbus 7873
1008 AB Amsterdam

Stuur uw e-mail naar:
info@provisum.nl
T.a.v. Dagelijks Bestuur

U kunt ook hier de hele klachtenregeling bekijken.

Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht dan kunt u zich altijd wenden tot de Ombudsman Pensioenen.