Kengetallen

Pensioenfondsen worden in toenemende mate met elkaar vergeleken. Daarbij wordt niet meer alleen naar de omvang gekeken, maar wordt ook aan andere aspecten, zoals indexatiebeleid en solvabiliteit meer aandacht geschonken.

Aantallen werknemers, gepensioneerden en financiële gegevens van de afgelopen jaren treft u aan in het overzicht met kerngegevens. Voor nog meer gegevens kunt u de jaarverslagen raadplegen