Mijn pensioen

Als u met pensioen gaat, ontvangt u een zogenaamde pensioenbrief met de pensioenbedragen (ouderdoms- en eventueel nabestaandenpensioen), betaaldata en overige algemene informatie. Met de maandelijkse pensioenuitkering van Provisum heeft u niet langer de onzekerheid over het te bereiken pensioen. Toch kan het ingegane pensioen nog wijzigen door onderstaande oorzaken:

Inhouding premies en belasting

Op uw pensioen houdt Provisum premies en belasting in. Ook kan Provisum de loonheffingskorting toepassen. Als u ook AOW ontvangt van de SVB is het gebruikelijk dat de SVB de loonheffingskorting toepast bij uw AOW.

Belasting bijbetalen?

Ontvangt u van meerdere pensioenuitvoerders een uitkering dan kan het zijn dat de uitvoerders te weinig belasting inhouden. U moet dan aan het einde van het jaar belasting bijbetalen. Wilt u dit voorkomen dan kunt u het volgende doen:

  • een voorlopige aanslag aanvragen bij de Belastingdienst;
  • de loonheffingskorting niet of maar gedeeltelijk laten toepassen.