Begin relatie

Wanneer u gaat trouwen of samenwonen als uw pensioen al is ingegaan, dan komt uw partner niet in aanmerking voor een nabestaandenpensioen als u overlijdt. Evenmin kan uw partner bij Provisum dan aanspraak maken op uitbetaling van een deel van uw ouderdomspensioen als u naderhand uw relatie weer verbreekt.