Betaaldata

De betaaldata van de pensioenen voor het jaar 2021 zijn:

18 december (2020)
27 januari
25 februari
25 maart
26 april
25 mei
25 juni
26 juli
25 augustus
24 september
25 oktober
25 november
23 december

Ongeveer drie dagen na genoemde data, kunt u over uw geld beschikken.

Provisum betaalt geen vakantiegeld uit in mei. Het vakantiegeld is al in de maandelijkse uitkering verwerkt.

Na afloop van het jaar ontvangt u een jaaropgave voor fiscale doeleinden met daarop uw fiscaal inkomen en de ingehouden loonheffing. Bent u die opgaaf kwijt geraakt, dan kunt u Provisum om een kopie vragen door hier te klikken.