Betaaldata

De betaaldata van de pensioenen voor het jaar 2020 zijn:

20 december (2019)
27 januari
25 februari
25 maart
24 april
25 mei
25 juni
24 juli
25 augustus
25 september
26 oktober
25 november
18 december

Ongeveer drie dagen na genoemde data, kunt u over uw geld beschikken.

Provisum betaalt geen vakantiegeld uit in mei. Het vakantiegeld is al in de maandelijkse uitkering verwerkt.

Na afloop van het jaar ontvangt u een jaaropgave voor fiscale doeleinden met daarop uw fiscaal inkomen en de ingehouden loonheffing. Bent u die opgaaf kwijt geraakt, dan kunt u Provisum om een kopie vragen door hier te klikken.