Betaaldata

De betaaldata van de pensioenen voor het jaar 2019 zijn:

25 januari
26 februari
26 maart
25 april
24 mei
26 juni
26 juli
27 augustus
26 september
25 oktober
26 november
20 december

Ongeveer drie dagen na genoemde data, kunt u over uw geld beschikken.

De vakantietoeslag is in 2018 voor de laatste keer eenmalig uitbetaald in de maand mei. Vanaf juni 2018 wordt de vakantietoeslag maandelijks betaald en verhogen wij uw maandelijkse uitkering met de vakantietoeslag van 8%.

Na afloop van het jaar ontvangt u een jaaropgave voor fiscale doeleinden met daarop uw fiscaal inkomen en de ingehouden loonheffing. Bent u die opgaaf kwijt geraakt, dan kunt u Provisum om een kopie vragen door hier te klikken.