Betaaldata

De betaaldata van de pensioenen voor 2024 zijn:

26 januari

26 februari

25 maart

25 april

24 mei

25 juni

25 juli

26 augustus

25 september

25 oktober

25 november

23 december

Uiterlijk de volgende dag zal het geld op uw rekening staan. Dit geldt niet voor bankrekeningen die in het buitenland worden aangehouden.

Provisum betaalt geen vakantiegeld uit in mei. Het vakantiegeld is al in de maandelijkse uitkering verwerkt.

Na afloop van het jaar ontvangt u een jaaropgave voor fiscale doeleinden met daarop uw fiscaal inkomen en de ingehouden loonheffing. Bent u die opgaaf kwijt geraakt, dan kunt u Provisum om een kopie vragen door hier te klikken.