Scheiden of beëindigen relatie

scheiden-65x65px.png

Bij een scheiding of beëindiging van een relatie moet het pensioen worden gedeeld met de ex-partner. Er zijn twee verschillende pensioenen die u mogelijk moet delen met uw ex-partner:

  • Ouderdomspensioen: dit is wat u bij Provisum opbouwt voor als u straks stopt met werken of het pensioen dat u al ontvangt als u gepensioneerd bent; en
  • Nabestaandenpensioen: dit is het pensioen dat uw partner levenslang van Provisum ontvangt als u komt te overlijden.

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of de periode van uw geregistreerd partnerschap. Hoe dit werkt, wordt in onderstaand filmpje uitgelegd.

Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van echtscheiding of uw geregistreerd partnerschap als u komt te overlijden. Ook ongehuwd samenwonenden kunnen recht hebben op partnerpensioen. Het beëindigen van de relatie moet dan wel gemeld worden bij het pensioenbureau.

U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken over de verdeling van de pensioenen. Daarnaast is het belangrijk dat u en uw ex-partner de verdeling binnen twee jaar na de scheiding aanvragen. Dit kunt u doen door het invullen en opsturen van het formulier mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen van de overheid.

Er zijn twee manieren van verdeling, namelijk:

  • Verevening: de uitbetaling van het pensioen aan uw ex-partner blijft gekoppeld aan uw pensioendatum;
  • Afsplitsing (Conversie): het ouderdomspensioen en partnerpensioen wordt omgezet in een zelfstandig recht voor uw ex-partner dat gekoppeld wordt aan zijn of haar pensioendatum. Mogelijk wordt dit in 2027 als standaardverdeling in wetgeving vastgelegd.

Wat moeten u en uw ex-partner zelf doen?

  • Tijdig de scheiding doorgeven: binnen twee jaar na de scheiding moet de verdeling kenbaar gemaakt zijn. Na twee jaar blijft het recht bestaan maar dan moeten u en uw partner het pensioen te zijner tijd zelf verdelen. De betaling aan uw ex-partner wordt dan niet rechtstreeks door Provisum verzorgd. U kunt de verdeling doorgeven door invulling van het formulier mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen.
  • Afwijkende afspraken doorgeven: als u en uw ex-partner afwijkende afspraken hebben gemaakt met betrekking tot de verdeling van het pensioen moet u dit doorgeven aan Provisum. Dit kan door middel van toezending van het scheidingsconvenant of het hiervoor genoemde formulier in te vullen en te ondertekenen door u en uw ex-partner.

Lees ook onze brochure over scheiden en pensioen.