Over Provisum

Stichting Pensioenfonds Provisum is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenregelingen uit voor C&A Nederland C.V. en voor de door C&A aangewezen vennootschappen of rechtspersonen. Provisum is opgericht in 1943 en gevestigd in Amsterdam. Aan het pensioenfonds is een pensioenbureau verbonden.


Reageren?