Pensioenbureau

Vragen? Wij staan u graag te woord

Het pensioenbureau kent uw pensioenregeling van A tot Z. Bij ons kunt u daarom terecht met al uw vragen over uw pensioen bij Provisum. U kunt ons bellen op 020-6213 891 of gebruik het contactformulier. Wilt u meer uitleg over uw pensioenoverzicht of waardeoverdracht? Neem voor deze en andere vragen gerust contact op met ons:

CVC02128w_Provisum_Groepsfoto.jpg

v.l.n.r. Henri van Unen, Natascha Endema, Henk Spitteler, Marry Dijkstra, Melinda Onrust, Diana Roodt en Joost van Engers.

Wat doen wij op het pensioenbureau?

Het pensioenbureau is de uitvoerende organisatie van Provisum en staat onder leiding van directeur Joost van Engers. Hij ondersteunt ook het bestuur bij beleidsmatige kwesties. Samen met Natascha Endema (adjunct directeur) is hij lid van het Dagelijks Bestuur van het pensioenfonds.

Het pensioenbureau doet ook:

  • de administratie van de pensioenaanspraken;
  • de uitkering van de pensioenen;
  • de communicatie met individuele deelnemers.

Heeft u een uitgebreide vraag, dan kunt u ook langskomen. Maakt u dan wel eerst een afspraak.