Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit acht mensen: vier namens de werkgever, twee namens de werknemers en twee namens de gepensioneerden. Dit jaar zal er een aantal wisselingen in de samenstelling van het bestuur plaatsvinden. Momenteel loopt er een aspirant bestuurslid mee. Na goedkeuring door De Nederlandsche Bank, zal het aspirant bestuurslid toetreden tot het bestuur. Onderaan de pagina kunt u lezen om wie het gaat.

Geboortejaar: 1952
Namens wie lid: Werkge-ver
Lid van: Dagelijks Bestuur
Quote: "Doe wat je graag wilt en je zult geen dag in je leven echt aan het werk zijn"

Gert Jan Pieters

Geboortejaar: 1965
Namens wie lid: Werkne-mers
Lid van: Dagelijks Bestuur
Quote: "Afspraak is afspraak!"

Lilian Hagers

Geboortejaar: 1959
Namens wie lid: Gepensioneerden
Lid van: Beleggingscommissie
Quote: "Ik heb 10 jaar voor C&A gewerkt. Toen ik gevraagd werd voor het bestuur voor Provisum, heb ik direct ja gezegd. Zo kan ik iets terug doen"

Jan Bezemer

Geboortejaar: 1974
Namens wie lid: Werkge-ver
Lid van: Risicobeheer
Quote: "Ik vind pensioen als vakgebied nog boeiender en veelzijdiger dan ik vooraf verwacht had"

Linda ten Broeke

Geboortejaar: 1967
Namens wie lid: Werkge-ver
Lid van: Pensioencommissie
Quote: "Ik vind bestuurslid zijn nog leuker en boeiender dan ik had verwacht"

Lidy Beute

Geboortejaar: 1959
Namens wie lid: Gepensioneerden
Lid van: Pensioen- en communicatiecommissie
Quote: "Mijn beste ideeën ontstaan tijdens het scheren"

Ric van der Woude

Geboortejaar: 1962
Namens wie lid: werknemers
Lid van: werkgroep IT
Quote: "Het is leuk om met zo veel verschillende mensen samen te werken aan een onderwerp dat zo volop in beweging is"

Makkie Konijn

Geboortejaar: 1986
Namens wie lid: Aspirant-lid
Lid van: beleggingscommissie
Quote: "Ook al zijn onze achtergronden en situaties allemaal uniek, we werken samen aan ons pensioen"

Marnix Braber

Van wie neemt het aspirant lid het stokje over. En wanneer?

  • Marnix Braber zal Marcel Eggenkamp in de loop van 2021 opvolgen. Marcel is begin november afgetreden.

De definitieve benoeming vindt plaats na goedkeuring van De Nederlandsche Bank.

Bestuurscommissies

Alle bestuursleden inclusief het aspirant lid nemen plaats in één van de drie bestuurscommissies. Elke commissie houdt zich bezig met bepaalde beleidsterreinen.

Wilt u meer weten over het bestuur?