Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit acht personen: vier namens de werkgever, twee namens de werknemers en twee namens de gepensioneerden. De foto's van de bestuurders vindt u hieronder. Als u met uw muis een foto aanklikt, treft u meer informatie aan over het desbetreffende bestuurslid. Overige belangrijke informatie over het bestuur vindt u op de pagina samenstelling van het bestuur.

Geboortejaar: 1952
Namens wie lid: Werkge-ver
Lid van: Dagelijks Bestuur
Quote: "Doe wat je graag wilt en je zult geen dag in je leven echt aan het werk zijn"

Gert Jan Pieters

Geboortejaar: 1959
Namens wie lid: Gepensioneerden
Lid van: Beleggingscommissie
Quote: "Ik heb 10 jaar voor C&A gewerkt. Toen ik gevraagd werd voor het bestuur voor Provisum, heb ik direct ja gezegd. Zo kan ik iets terug doen"

Jan Bezemer

Geboortejaar: 1974
Namens wie lid: Werkge-ver
Lid van: Risicobeheer
Quote: "Ik vind pensioen als vakgebied nog boeiender en veelzijdiger dan ik vooraf verwacht had"

Linda ten Broeke

Geboortejaar: 1967
Namens wie lid: Werkge-ver
Lid van: Dagelijks Bestuur
Quote: "Ik vind bestuurslid zijn nog leuker en boeiender dan ik had verwacht"

Lidy Beute

Geboortejaar: 1959
Namens wie lid: Gepensioneerden
Lid van: Pensioen- en communicatiecommissie
Quote: "Mijn beste ideeën ontstaan tijdens het scheren"

Ric van der Woude

Geboortejaar: 1962
Namens wie lid: werknemers
Lid van: werkgroep IT en werkgroep verantwoord beleggen
Quote: "Het is leuk om met zo veel verschillende mensen samen te werken aan een onderwerp dat zo volop in beweging is"

Makkie Konijn

Geboortejaar: 1986
Namens wie lid: Werkgever
Lid van: beleggingscommissie
Quote: "Ook al zijn onze achtergronden en situaties allemaal uniek, we werken samen aan ons pensioen"

Marnix Braber

Geboortejaar: 1989
Namens wie lid: werknemers
Lid van:
Quote:

Leon Dijkstra

Bestuurscommissies

Momenteel loopt er een aspirant bestuurslid mee, Leon Dijkstra. Leon is momenteel bezig met een pensioenopleiding. Onder voorbehoud van goedkeuring door DNB zal hij naar verwachting begin 2022 benoemd worden als bestuurslid. Alle bestuursleden nemen plaats in één van de drie bestuurscommissies. Elke commissie houdt zich bezig met een bepaald beleidsterrein.

Wilt u meer weten over het bestuur?