De pensioenregels veranderen

Uw nieuwe pensioenregeling

Op deze pagina vindt u alle beschikbare informatie over uw nieuwe pensioenregeling. De pensioenregels in de Pensioenwet voldeden niet meer. Daarom is de wet op 1 juli 2023 gewijzigd. Daarin zijn de nieuwe pensioenregels vastgelegd. Pensioenfondsen hebben tot 2028 de tijd om de nieuwe pensioenregels in te voeren. Algemene informatie vindt u ook op de website van de overheid: www.pensioenduidelijkheid.nl.

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Daarom overleggen werkgevers en werknemers (sociale partners) over de inhoud van uw nieuwe pensioenregeling.