Veel gestelde vragen


U krijgt een nieuwe pensioenregeling omdat er nieuwe pensioenregels in de wet komen. De belangrijkste redenen voor deze nieuwe pensioenregels zijn:

  • Duidelijker en persoonlijker pensioen: het wordt duidelijk wat er betaald wordt voor het pensioen en wat het oplevert. Straks bouwt iedereen een kapitaal op via een premieregeling. Een premieregeling wil zeggen dat is afgesproken hoeveel geld u en uw werkgever inleggen voor uw pensioen. Dat geld wordt belegd. U ziet straks hoeveel geld u samen met uw werkgever inlegt en wat het beleggen oplevert. Zo ontstaat een kapitaal voor uw pensioen. Provisum zal steeds een inschatting van uw pensioen maken op basis van dit kapitaal.
  • Pensioen kan sneller omhoog dan nu: pensioenfondsen hoeven straks geen grote reserves meer aan te houden. Daardoor kan het pensioen sneller omhoog als het goed gaat met de economie. De keerzijde is dat de (verwachte) pensioenen ook sneller omlaag kunnen gaan. Pensioenfondsen doen er straks nog steeds alles aan om ervoor te zorgen dat de pensioenen van gepensioneerden zo min mogelijk omlaag gaan. En goed om te weten: het kapitaal kan nooit ‘op’ gaan, ook niet als u lang leeft. Met elkaar zorgen we ervoor dat iedereen altijd een pensioen krijgt.
  • Het pensioen sluit beter aan bij uw inleg en de opbrengst van de beleggingen: mensen stoppen soms een tijd met werken, gaan parttime werken of beginnen voor zichzelf. De huidige regels voor pensioen passen daar niet goed bij. Het pensioen sluit dan minder goed aan bij de inleg en de behaalde opbrengst van de beleggingen. Met de nieuwe regels blijft het kapitaal voor uw pensioen groeien, ook als u weg bent bij een pensioenfonds. Het pensioenfonds blijft het geld beleggen.

Meer uitleg leest u hier.

In de nieuwe Wet toekomst pensioenen staat dat de huidige regeling standaard mee verhuist naar de nieuwe pensioenregeling tenzij dit financieel ongunstig is voor u. Op dit moment weten we dat nog niet. Daar moeten nog allerlei berekeningen voor gedaan worden. Voor we kunnen gaan rekenen moeten er eerst meer details over de nieuwe pensioenregeling bekend zijn. Er zijn ook veel voordelen om de huidige regeling mee te verhuizen. Daar komen we later op terug als we meer weten.

Dit is een zeer zorgvuldig en uitgebreid proces. Sociale partners (werkgevers en ondernemingsraden) bepalen eerst of ze het huidige pensioen wel of niet willen meeverhuizen naar de nieuwe pensioenregeling. Hebben ze hier een knoop over doorgehakt, dan dienen ze bij het bestuur van Provisum een verzoek in om het huidige pensioen mee te verhuizen naar de nieuwe pensioenregeling. Meeverhuizen heet ook wel invaren. Het bestuur beoordeelt dit verzoek. Indien het bestuur hier positief tegenover staat hebben het Verantwoordingsorgaan (VO) en de Raad van Toezicht (RvT) nog iets over het besluit van het bestuur te zeggen.

Als het bestuur meegaat in het verzoek van sociale partners mag het VO hier een advies over uitbrengen. Je kunt niet individueel bezwaar tegen het meeverhuizen maken. Daarom heeft het VO in de nieuwe pensioenregels meer rechten gekregen. Adviseert het VO negatief, dan moet het besluit om het huidige pensioen mee te verhuizen opnieuw bekeken en overwogen worden. Uiteindelijk moet de RvT ook nog goedkeuring geven. Daarbij komt ook nog dat de Vereniging van Gepensioneerden Provisum (VVGP) hoorrecht heeft. Dit betekent dat gepensioneerden, via de VVGP, hun mening aan sociale partners mogen geven. Dat gaat niet alleen over hoe de huidige pensioenen worden omgezet naar de nieuwe pensioenregeling. Ze mogen ook hun mening geven over het gehele plan dat over de overgang naar de nieuwe pensioenregels gaat. Dit plan noemen we het transitieplan.

Eigenlijk komt het erop neer dat het besluit om het huidige pensioen mee te verhuizen gezamenlijk door alle betrokken partijen genomen wordt.

Op dit moment kunnen wij u nog niet voorzien van concrete informatie. De werkgevers die aangesloten zijn bij Provisum zoals bijv. C&A Nederland CV en hun werknemersvertegenwoordigingen zoals bijv. de Ondernemingsraad van C&A (sociale partners) overleggen met elkaar over hoe de nieuwe pensioenregeling er uit gaat zien. Voor we kunnen gaan rekenen en u hierover kunnen informeren, moeten er eerst meer details over de nieuwe pensioenregeling bekend zijn.

U hoeft zelf niets te doen. Provisum houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de nieuwe pensioenregeling. Dit doen we door middel van de website en (digitale) nieuwsbrieven. Het is belangrijk dat wij uw e-mailadres hebben zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen. Is uw e-mailadres nog niet bekend bij Provisum? Geef deze dan door ons via e-mail (info@provisum.nl).

Dat is nu nog niet bekend. De hoogte van de inleg wordt niet bepaald door de nieuwe regels. Werkgevers en werknemers maken daar nieuwe afspraken over.

In de wet staat dat de huidige regeling standaard mee verhuist naar de nieuwe pensioenregeling tenzij dit financieel ongunstig is. Dit geldt ook voor reeds ingegane pensioenen. Op dit moment weten we nog niet of het meeverhuizen (invaren) financieel gunstiger is. Daar moeten nog allerlei berekeningen voor gemaakt worden. Voor we kunnen gaan rekenen moeten er eerst meer details over de nieuwe pensioenregeling bekend zijn.

Dat hangt af van de afspraken die sociale partners (de werkgevers die aangesloten zijn bij Provisum en hun werknemersvertegenwoordigingen) maken. U krijgt bericht van ons zodra de afspraken bekend zijn.

De pensioenen van mensen in het buitenland worden niet anders behandeld dan de pensioenen van mensen in Nederland. Wat er met uw pensioen gebeurt hangt af van de afspraken die sociale partners (de werkgevers die aangesloten zijn bij Provisum en hun werknemersvertegenwoordigingen) maken. U krijgt bericht van ons zodra de afspraken bekend zijn

De wet met nieuwe pensioenregels is ingegaan op 1 juli 2023. Maar het duurt nog even voordat u de gevolgen daarvan merkt. Er komt eerst een overgangsfase van een aantal jaren. In die periode gaan werkgevers en vakbonden of andere werknemersvertegenwoordigingen met elkaar bespreken hoe ze alle regelingen kunnen aanpassen aan de nieuwe wet. Uiterlijk in 2028 moetden alle pensioenregelingen omgezet worden in een nieuwe pensioenregeling. De werkgevers die aangesloten zijn bij Provisum zoals bijv. C&A Nederland CV en hun werknemersvertegenwoordigingen zoals bijv. de Ondernemingsraad van C&A (sociale partners) overleggen met elkaar over hoe de nieuwe pensioenregeling er uit gaat zien. Pas als deze bekend is, kan Provisum echt aan de slag. Wij hebben tijd nodig om uw nieuwe pensioenregeling in ons administratiesysteem te verwerken. Natuurlijk zijn we al bezig met de voorbereidingen en informeren we u over de voortgang. We hopen voor 2026 over te gaan. Zo ziet het tijdschema eruit.

Sociale partners maken afspraken over pensioen. Dit zijn de bij Provisum aangesloten werkgevers zoals C&A Nederland CV en hun werknemersvertegenwoordigingen zoals de Ondernemingsraad van C&A. Zij hebben voorlopig gekozen voor de solidaire premieregeling. De verdere uitwerking van de nieuwe pensioenregeling vindt nog plaats.

Ja, u kunt uw stem laten horen via de Ondernemingsraad of een andere werknemersvereniging van uw werkgever of via de Vereniging van gepensioneerden Provisum (VVGP). De VVGP kan gebruik maken van het hoorrecht.

Dat kan helaas niet. Iedereen die meedoet aan een pensioenregeling, gaat pensioen opbouwen via een nieuwe regeling. Dat is zo afgesproken in de wet. Ook als sociale partners (de werkgevers die aangesloten zijn bij Provisum en hun werknemersvertegenwoordigingen) betrokken bij Provisum ervoor gekozen hebben om de opgebouwde en ingegane pensioenen om te zetten (invaren) naar de nieuwe pensioenregeling, kunt u geen bezwaar maken. Dat is zo afgesproken in de wet. Bedenk dat u uw pensioen niet kwijtraakt. Het gaat om een omrekening van (de waarde van) uw pensioen.

Nee. De nieuwe regels voor pensioen gaan niet over de AOW. Ze gaan over het pensioen dat u opbouwt of heeft opgebouwd via uw werk.

Staat uw vraag er niet bij stuur ons dan een mail of bel ons op 020-6213891. Wij helpen u graag. Ook zullen we uw vraag toevoegen aan de pagina als deze ook voor andere mensen bij Provisum van belang kan zijn. Zo helpt u elkaar.