Wanneer gaat mijn nieuwe pensioenregeling in?

We moeten nog veel doen, voordat uw nieuwe pensioenregeling ingaat. Er zijn drie hoofdstappen:

Stap 1 (afgerond): Wetgevingsproces: De afspraken uit het Pensioenakkoord heeft de overheid vastgelegd in nieuwe regels. Deze nieuwe regels staan in het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen. Dit wetsvoorstel is door zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer goedgekeurd en de nieuwe pensioenregels zijn op 1 juli 2023 ingegaan. Uw nieuwe pensioenregeling gaat dan nog niet in;

Stap 2: Besluitvormingsproces: Werkgevers en werknemers betrokken bij het pensioenfonds (o.a. C&A en de Ondernemingsraad van C&A) overleggen en bepalen samen de inhoud van uw nieuwe pensioenregeling;

Stap 3: Invoeringsproces: We voeren uw nieuwe pensioenregeling in de pensioenadministratie in. Pas als we dat gedaan hebben kunnen we u vertellen wat uw nieuwe pensioenregeling voor u persoonlijk inhoudt.

Onderstaand overzicht gaat nog uit van onze oude streefdatum van 1 januari 2025. Het is duidelijk geworden dat we deze datum niet gaan halen. We zijn namelijk uitgelopen op onze planning. Onze leveranciers kampen met grote capaciteitsproblemen. Heel veel andere fondsen melden zich bij hen op hetzelfde moment. Die leveranciers maken voor ons de berekeningen die nodig zijn om goed afgewogen besluiten te kunnen nemen.

Wij zullen u zo snel mogelijk informeren als er een nieuwe datum bekend is en een nieuwe planning hieronder opnemen.

PROVISUM_A4 Planning Overzicht-13042022.jpg