Wanneer gaat mijn nieuwe pensioenregeling in?

We moeten nog veel doen, voordat uw nieuwe pensioenregeling ingaat. Er zijn drie hoofdstappen:

  1. Wetgevingsproces: De afspraken uit het Pensioenakkoord legt de overheid vast in nieuwe regels. Deze nieuwe regels staan in het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen. Dit wetsvoorstel moet door zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer goedgekeurd worden. De verwachting is dat de nieuwe pensioenregels op 1 januari 2023 ingaan. Uw nieuwe pensioenregeling gaat dan nog niet in;
  2. Besluitvormingsproces: Werkgevers en werknemers (sociale partners) overleggen en bepalen samen de inhoud van uw nieuwe pensioenregeling;
  3. Invoeringsproces: We voeren uw nieuwe pensioenregeling in de pensioenadministratie in. Pas als we dat gedaan hebben kunnen we u vertellen wat uw nieuwe pensioenregeling voor u persoonlijk inhoudt.

PROVISUM_A4 Planning Overzicht-13042022.jpg