Wat is pensioen?

icoontje

Pensioen is niet anders dan toekomstig inkomen. In Nederland is het pensioen opgebouwd uit drie pijlers:

  1. een basis-pensioenuitkering van de staat, dit is de AOW (pijler 1);
  2. een pensioen dat u opbouwt via uw werkgever (pijler 2);
  3. dat wat u zelf nog in privé spaart, erft, belegt etc. (pijler 3).

In het filmpje hieronder wordt het Nederlandse pensioenstelsel uitgelegd. De tweede pijler, oftewel het werknemerspensioen, heeft betrekking op de middelloonregeling (B-regeling) van Provisum. Deze regeling geldt vanaf 2006.

Wilt u meer weten, dan geven de volgende websites u meer informatie over uw pensioen: