Waarom veranderen de pensioenregels?

De pensioenregels veranderen. Dit komt doordat Nederland een nieuw pensioenstelsel krijgt. Ons huidige pensioenstelsel is verouderd. Het filmpje legt uit waarom.

Afspraken over veranderingen in het pensioensysteem

In 2019 hebben de overheid, werkgevers en vakbonden afspraken gemaakt over het Nederlandse pensioensysteem. Deze afspraken zijn vastgelegd in het pensioenakkoord van 2020. Dit pensioenakkoord is de basis voor de nieuwe pensioenregels in het wetsvoorstel. Op 30 maart 2022 is het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen voorgelegd aan de Tweede Kamer. Ook de Eerste Kamer moet naar het wetsvoorstel kijken voor de nieuwe regels definitief zijn. De planning is dat de nieuwe pensioenregels in 2023 in werking treden. Daarna duurt het nog een tijdje voordat we u kunnen vertellen wat de nieuwe regels voor u persoonlijk betekenen. Ons streven is om de regeling per 1 januari 2025 in te voeren. Dit is de planning.

Sociale partners (C&A Nederland C.V. en de Ondernemingsraad van C&A) zijn aan zet

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde, daar beslissen werkgevers en werknemers (OR) samen over. Zij bepalen hoe uw nieuwe pensioenregeling er uit komt te zien. Ze moeten op basis van de nieuwe regels veel keuzes maken. Allereerst moeten zij een keuze maken wat voor het soort pensioenregeling er komt. Er is een keuze tussen een solidaire of flexibele variant. Sociale partners hebben voorlopig gekozen voor de solidaire variant. Zodra alle details van uw nieuwe pensioenregeling bekend zijn, verwerkt Provisum alle wijzigingen in de pensioenadministratie. Pas dan kunnen we u vertellen wat de nieuwe pensioenregeling voor u persoonlijk betekent. Pensioenfondsen hebben tot 2027 de tijd om alle veranderingen te realiseren. Provisum wil u zo snel mogelijk kunnen vertellen wat uw nieuwe pensioenregeling voor u betekent. Daarom is ons streven om uw nieuwe pensioenregeling al in 2025 in te laten gaan. Wij houden u uiteraard van elke stap op de hoogte!