Het nieuwe pensioenstelsel (stand december 2021)

Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel. Waarom dit nodig is, legt de Overheid uit in het volgende filmpje.

Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor u?

Voordat wij u kunnen vertellen wat de invloed van het nieuwe pensioenstelsel op uw pensioen is, moet er nog heel wat werk verzet worden. Allereerst moet de concept wetgeving die in december 2020 is gepubliceerd, omgezet worden in definitieve wetgeving. De verwachting was dat deze wetgeving in 2022 in werking zou treden, maar inmiddels is bekend geworden dat deze met een jaar vertraagd is. De wetgeving zal dus pas in 2023 in werking treden. De belangrijkste wijzigingen hebben wij op een aparte pagina voor u op een rijtje gezet, klik hier.

De sociale partners (C&A Nederland C.V. en de Ondernemingsraad van C&A) zijn eerst aan zet. Zij moeten binnen de kaders van de wetgeving de nodige keuzes maken. Zo moet er eerst een keuze gemaakt worden voor de regeling. Er is een keuze tussen een meer collectieve regeling, de solidaire premieregeling, en een individuelere variant, de flexibele premieregeling. Pas nadat de sociale partners tot overeenstemming zijn gekomen, komt Provisum in beeld. Zoals de landelijke planning nu is, zijn we dan inmiddels in 2025 aangekomen voor we u kunnen vertellen wat het nieuwe pensioenstelsel voor u persoonlijk betekent. Uiterlijk per 1 januari 2027 moet Provisum over zijn op de nieuwe pensioenregeling. Wij houden u uiteraard van de voortgang van het proces op de hoogte!