Kiezen tussen solidair en flexibel

Sociale partners (werkgevers en werknemers) moeten veel keuzes maken. Eerst moeten zij een keuze maken voor de basis van de pensioenregeling. Ze kunnen kiezen tussen de solidaire of flexibele variant. De solidaire variant is meer collectief. En de flexibele variant is individueler. Hier staan de individuele keuzes meer centraal. De varianten verschillen in de basis niet veel. Op hoofdlijnen gaat het er om of we meer mogelijkheden willen voor de solidariteit tussen en/of binnen generaties. Of dat we individuele keuzemogelijkheden op het gebied van beleggingen belangrijker vinden. Sociale partners vinden solidariteit heel belangrijk. Begin 2022 hebben zij daarom voorlopig gekozen voor een solidaire pensioenregeling waarin we alle premies als één vermogen beleggen en er een reserve voor slechtere tijden wordt gevormd.

Wij leggen u hieronder toch nog kort de beide varianten uit.