Uitleg over mijn nieuwe regeling

Sociale partners vinden solidariteit heel belangrijk en hebben voorlopig gekozen voor een solidaire premieregeling. Maar er moet nog veel uitgewerkt worden voordat de nieuwe regeling in kan gaan. We kunnen u dus nu alleen op hoofdlijnen vertellen hoe uw nieuwe pensioenregeling er uit gaat zien.

Uw pensioenregeling verder uitgelegd

Veel blijft dus hetzelfde.

In tegenstelling tot uw huidige pensioenregeling krijgt u straks een persoonlijk pensioenpotje. Uw pensioenpremie beleggen we. Dat doen we samen met alle pensioenpremies van iedereen. Dat levert meer geld op. De opbrengsten van de beleggingen stoppen we weer in uw persoonlijk pensioenpotje en dat beleggen we weer. Gaat u met pensioen? Ook daarna blijven we uw pensioen beleggen. Naast uw pensioen krijgt u nog steeds een AOW-uitkering van de overheid.

Voor mindere tijden vormen we samen een reserve

Deze reserve geeft ons de mogelijkheid om tegenvallers in slechte jaren op te vangen. We kunnen met die reservepot schommelingen in de pensioenuitkeringen opvangen. Uw pensioen gaat namelijk meer met de beleggingsresultaten meebewegen. Dat betekent dat pensioenen eerder zullen stijgen als het goed gaat met de economie. Of dalen als het slecht gaat met de economie. En met deze reservepot kunnen we risico's tussen verschillende groepen binnen ons fonds delen. De verdeelregels zijn transparant en stellen we vooraf voor langere tijd vast.

Variabele pensioenuitkering

Variabel betekent dat het bedrag dat u maandelijks aan pensioen krijgt per jaar kan wijzigen. Dat kan het jaar erna hoger zijn, maar ook lager. Dat is afhankelijk van onze beleggingsresultaten. En daarmee ook van hoe goed of slecht het met de economie gaat.

Nabestaandenpensioen

Komt u te overlijden dan is er een nabestaandenpensioen. Hoe we het nabestaandenpensioen gaan berekenen in de toekomst weten we nu nog niet. Daar zijn werkgevers en werknemers (sociale partners) nog over in overleg.

Keuzemogelijkheden

Net zoals nu, zijn er in uw nieuwe pensioenregeling ook meerdere keuzemogelijkheden. Zo kunt u nog steeds eerder stoppen met werken. Nieuw is de mogelijkheid om op de datum dat u met pensioen gaat, 10% ineens te ontvangen. Dat klinkt aantrekkelijk maar dan is uw maandelijkse uitkering wel lager. Deze nieuwe keuzemogelijkheid gaat al eerder in dan de rest van uw nieuwe pensioenregeling.

Wanneer gaat uw nieuwe pensioenregeling in?