In dienst

indienst-65x65.png

Als u in dienst komt bij C&A of een andere door C&A aangewezen vennootschap of rechtspersoon dan start u met de opbouw van uw pensioen bij Provisum. U moet dan wel ouder zijn dan 20 jaar. Misschien heeft u bij andere werkgevers ook al pensioen opgebouwd, dit kunt u zien bij www.mijnpensioenoverzicht.nl.

U kunt uw opgebouwde pensioen meestal laten overdragen naar Provisum. Dit is afhankelijk van de hoogte van het opgebouwde pensioen en het beleid van uw vorige pensioenuitvoerder met betrekking tot waardeoverdrachten.

Als u het pensioen dat u al heeft opgebouwd wilt overdragen naar Provisum kunt u gebruik maken van het formulier ‘waardeoverdracht’. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen bij uw vorige werkgever(s) staan. Vanaf de pensioendatum wordt uw pensioen dan aan u uitbetaald.

Lees meer over de voor- en nadelen van waardeoverdracht in onze brochure.