In dienst

indienst-65x65.png

Als u in dienst treedt bij C&A of een andere door C&A aangewezen vennootschap of rechtspersoon en u bent ouder dan 20 jaar, dan start u met de opbouw van uw pensioen bij Provisum. Mogelijk heeft u elders ook al pensioen opgebouwd. U kunt uw opgebouwde pensioen meestal laten overdragen naar Provisum. Dit is afhankelijk van de hoogte van het opgebouwde pensioen en het beleid dat uw vorige pensioenuitvoerder heeft met betrekking tot waardeoverdrachten.

Als u een waarde wilt overdragen naar Provisum kunt u gebruik maken van het formulier ‘waardeoverdracht’.