In dienst

indienst-65x65.png

Als u in dienst komt bij C&A of een andere door C&A aangewezen vennootschap of rechtspersoon dan start u automatisch met de opbouw van uw pensioen bij Provisum. U moet dan wel ouder zijn dan 18 jaar. Misschien heeft u bij andere werkgevers ook al pensioen opgebouwd, dit kunt u zien bij www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Draagt u uw pensioen over naar ons?

U kunt uw opgebouwde pensioen meestal laten overdragen naar Provisum. Dit is afhankelijk van de hoogte van het opgebouwde pensioen en het beleid van uw vorige pensioenuitvoerder met betrekking tot waardeoverdrachten. Bouwde u pensioen op bij een pensioenfonds dan kan de financiële situatie van een pensioenfonds ook een rol spelen. Is de financiële situatie slecht dan wordt gewacht met overdragen tot de situatie is verbeterd.

Als u het pensioen dat u al heeft opgebouwd (> € 592,51 in 2023) wilt overdragen naar Provisum, kunt u gebruik maken van het formulier ‘waardeoverdracht’. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen bij uw vorige werkgever(s) staan. Vanaf de pensioendatum wordt uw pensioen dan aan u uitbetaald.

Lees meer over de voor- en nadelen van waardeoverdracht in onze brochure.