Met pensioen

Bekijk ook onze keuzehulp om uw pensioenmogelijkheden te ontdekken

ouderdomspensioen-65x65px.png

Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u uw AOW-leeftijd bereikt. U ontvangt ongeveer zes maanden vóór uw AOW-leeftijd automatisch bericht van ons, over uw pensioen bij Provisum.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Provisum hangt af van:

  • de hoogte van het salaris dat u heeft verdiend;
  • de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en
  • het aantal jaren dat u deelneemt.
  • de keuzes die u (heeft ge)maakt.

Het ouderdomspensioen wordt maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Eerder met pensioen?

Standaard gaat het pensioen van Provisum op 67 jaar in. Maar u kunt er voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan. Dat kan 10 jaar voor de AOW datum (in 2024 op 57 jaar). Gaat u eerder met pensioen dan krijgt u wel een lager ouderdomspensioen. Dit komt omdat uw pensioenopbouw eerder stopt en uw pensioen ook langer uitbetaald wordt. Kijk bij eerder met pensioen als u hier meer over wilt weten. U kunt ook contact opnemen met het pensioenbureau.

Lees ook onze brochure Pensioen in zicht.