Welke keuzes heeft u zelf?

waardeoverdracht-65x65px.png

Verandert u van baan?
U kunt uw opgebouwde pensioen meestal meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.

ruilen_ouderdoms_partner-65x65px.png

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op de pensioendatum.


ruilen_partner_ouderdom-65x65px.png

Wilt u het partnerpensioen, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan op de pensioendatum.


extra_pensioen-65x65px.png

Wilt u extra pensioen opbouwen? Kijk voor de mogelijkheden bij de vrijwillige aanvullende pensioenregeling.


vervroegen_uitstellen-65x65px.png

Wilt u eerder met pensioen gaan? Dit moet u ruim voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met de werkgever.


hoog_laag_laag_hoog-65x65px.png

Wilt u beginnen met een hoger of juist een lager pensioen? Dat kan op de pensioendatum.


deeltijdpensioen-65x65px.png

Wilt u geleidelijk minder gaan werken? Dan kunt u ervoor kiezen een deel van uw pensioen alvast in te laten gaan. Bespreek dit met uw werkgever.


pensioenvergelijker-65x65px.png

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Gebruik dan de pensioenvergelijker.Meer informatie over deze keuzes treft u aan in laag 2.

waardeoverdracht-65x65px.png

Waardeoverdracht

Verandert u van baan en gaat u daardoor naar een andere pensioenregeling? De hoogte van uw opgebouwde pensioen per jaar bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt. Wilt u weten hoe dat zit, kijk dan op de pagina met uitgebreide informatie over waardeoverdracht.

ruilen_ouderdoms_partner-65x65px.png

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen

Als u met pensioen gaat en er is te weinig partnerpensioen voor uw partner meeverzekerd, dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar uw partner krijgt dan wel een hoger pensioen van Provisum als u komt te overlijden nadat u met pensioen bent gegaan.

Let op! Dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om wel of niet te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Meer informatie over het ruilen van pensioen is te vinden in de brochure ‘Pensioen in zicht’ en in het pensioenreglement.

ruilen_partner_ouderdom-65x65px.png

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

Naast ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen op. Er kunnen redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen of heeft u geen partner (meer).

Let op! Dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om wel of niet te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Als u wél een partner heeft moet hij/zij het wel eens zijn met deze keuze. Meer informatie over het ruilen van pensioen is te vinden in de brochure ‘Pensioen in zicht’ en in het pensioenreglement.

vervroegen_uitstellen-65x65px.png

Eerder met pensioen

In plaats van met pensioen te gaan op 67 jaar kunt u er voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het pensioen moet ook langer uitbetaald worden. U moet er rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan uw vervroegde ouderdomspensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat. Kijk op onze website voor meer informatie over Eerder met pensioen.

De pensioenregeling voorziet niet in de mogelijkheid om uw pensioen later te laten ingaan dan de pensioendatum.

hoog_laag_laag_hoog-65x65px.png

Beginnen met een hoger of lager pensioen

U kunt de keuze maken om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is uw ouderdomspensioen lager dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Let op! Dit is een eenmalige keuze! Als u hier eenmaal voor gekozen heeft, kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

U kunt ook de keuze maken om eerst een paar jaar een lager ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een hoger ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment heeft u bij deze keuze een hoger ouderdomspensioen dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Voor meer informatie kunt u laag 3, de juridische en beleidsmatige informatie, raadplegen.

Reageren?