Overlijden (ex-)partner

Overlijdt uw partner, dan vervalt het partnerpensioen.

Overlijdt een ex-partner die recht had op een deel van uw ouderdomspensioen, dan keert dat deel naar u terug. Vanaf 1 januari 2020 geldt ook dat bij het overlijden van uw ex-partner het recht op het aan die ex-partner toekomende partnerpensioen overgaat op een eventuele nieuwe partner.