Beleggingsbeleid

Ons beleggingsbeleid richt zich op het zekerstellen van onze pensioenen en op de handhaving van de koopkracht van de pensioenen. In 2021 heeft Provisum een onderzoek uitgevoerd naar het beleggingsbeleid dat het beste past bij deze doelstellingen. Dit heeft geleid tot een lichte wijziging in de strategische belegginsmix (verdeling van het vermogen over de verschillende beleggingscategorieen).

De strategische beleggingsmix ziet er vanaf 2022 als volgt uit:

beleggingsmix 2022

Van deze strategische beleggingsmix kan binnen bepaalde bandbreedtes afgeweken worden, dit zijn de herbalanceringsgrenzen.

Voor een uitleg van de verschillende beleggingscategorieen kunt u de pagina hierover bezoeken. Bent u benieuwd wat de verschillende beleggingscategorieen opleveren dan kunt u dit vinden op de pagina met beleggingsrendementen per categorie.

Het bestuur streeft er naar om maatschappelijk verantwoord beleggen te integreren in het beleggingsbeleid. Meer hierover vindt u op de pagina maatschappelijk verantwoord beleggen.

Het beleid en de wijze waarop het beleggingsbeleid wordt gerealiseerd, is uitgebreider uiteengezet in wat we de Verklaring inzake beleggingsbeginselen noemen.