Beleggingsbeleid

Ons beleggingsbeleid richt zich op het zekerstellen van onze pensioenen en op de handhaving van de koopkracht van de pensioenen. In 2018 heeft Provisum een onderzoek uitgevoerd naar het beleggingsbeleid dat het beste past bij deze doelstellingen. Uit dit onderzoek is gebleken dat Provisum haar doelstellingen ook kan behalen door minder risicovol te beleggen. Daarom heeft het bestuur besloten tot een wijziging in de beleggingsmix (verdeling van het vermogen over de verschillende beleggingscategorieen). Hedgefondsen, die voor 10% in de portefeuille zaten, komen niet meer terug in de nieuwe beleggingsmix.

De strategische beleggingsmix ziet er als volgt uit:

Screenshot 2019-08-15 at 10.48.43.png

Van deze strategische beleggingsmix kan binnen bepaalde bandbreedtes afgeweken worden.

Voor een uitleg van de verschillende beleggingscategorieen kunt u de pagina hierover bezoeken. Bent u benieuwd wat de verschillende beleggingscategorieen opleveren dan kunt u dit vinden op de pagina met beleggingsrendementen per categorie.

Het bestuur streeft er naar om maatschappelijk verantwoord beleggen te integreren in het beleggingsbeleid. Meer hierover vindt u op de pagina maatschappelijk verantwoord beleggen.

Het beleid en de wijze waarop het beleggingsbeleid wordt gerealiseerd, is uitgebreider uiteengezet in wat we de Verklaring inzake beleggingsbeginselen noemen.