Beleggingsrendementen Provisum

Provisum belegt de premies en haar vermogen in verschillende beleggingscategorieen. Hoewel dit beleggingsrisico’s met zich meebrengt, levert het doorgaans meer rendement op dan een spaarrekening.

Hieronder treft u een overzicht aan van de behaalde rendementen per beleggingscategorie en de jaarlijkse rendementen. De optelling van de rendementen per beleggingscategorie kan afwijken van het totale rendement vanwege afrondingsverschillen.

t/m december 2021 (in %) t/m juni 2021 (in %)
Obligaties matching -2,1 -2,5
Obligaties return -0,7 -0,7
Obligaties Credits 0,0 0,0
Obligaties High Income 0,3 0,2
Aandelen 8,1 5,0
Onroerend goed 0,5 0,4
Liquiditeit en overig -0,2 -0,1
Bijdrage valuta-afdekking op gehele portefeuille -1,3 -0,5
Beheerkosten beleggingen -0,2 -0,1
Resultaat na aftrek van kosten 4,4 1,7

* een afwijking in de optelling wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen

In de afgelopen jaren heeft Provisum de volgende rendementen behaald:

jaar 2021 2020 2019 2018 2017
rendement 4,4% 8,4% 12,9% -1,3% 4,2%

Op onze website vindt u ook een uitleg van de verschillende beleggingscategorieën.