Beleggingsrendementen Provisum

Provisum belegt de premies en haar vermogen in verschillende beleggingscategorieen. Hoewel dit beleggingsrisico’s met zich meebrengt, levert het doorgaans meer rendement op dan een spaarrekening.

Hieronder treft u een overzicht aan van de behaalde rendementen per beleggingscategorie en de jaarlijkse rendementen tot nu toe:

t/m juni 2020 (in %) t/m december 2019 (in %)
Obligaties matching 1,71 3,12
Obligaties return 0,59 1,09
Obligaties Credits -0,04 0,31
Obligaties High Income -0,47 0,91
Aandelen -1,07 8,20
Onroerend goed 0,16 0,25
Hedgefondsen nvt 0,41
Liquiditeit 0,10 -0,01
Bijdrage valuta-afdekking op gehele portefeuille -0,14 -1,14
Resultaat na aftrek van kosten 0,72 12,91

In de afgelopen jaren heeft Provisum de volgende rendementen behaald:

jaar 2019 2018 2017 2016 2015 2014
rendement 12,9% -1,3% 4,2% 6,8% 3,2% 13,6%

Op onze website vindt u ook een uitleg van de verschillende beleggingscategorieën.