Beleggingscategorieen

Het belegd vermogen van Provisum bedraagt op 31 december 2021 ruim € 1,7 miljard en is als volgt verdeeld over de beleggingscategorieën:

beleggingen dec. 2021

Uitleg beleggingscategorieën:

Aandelen: belegging in het eigendom van een onderneming. Deze aandelen worden verhandeld op een aandelenbeurs. De koers van het aandeel is afhankelijk van zowel veranderingen in de situatie van de betreffende onderneming als van marktontwikkelingen in het algemeen. Beleggen in aandelen kan ook indirect door de tussenkomst van een fonds dat in meerdere ondernemingen belegt om risico’s te spreiden. Het rendement van aandelen bestaat uit 2 delen:

  • Dividend oftewel winstuitkering;
  • Koersresultaat, als je aandelen tegen een hogere prijs verkoopt dan waarvoor je ze verkocht hebt.

Obligaties: zijn verhandelbare schuldbewijzen die deel uit maken van een grote lening. Door een obligatie te kopen leen je in feite geld uit aan een onderneming, een overheid of instelling. In ruil voor de lening krijg je een vaste rentevergoeding (couponrente) die meestal jaarlijks wordt uitgekeerd. Daarnaast krijg je aan het eind van de looptijd je totale inleg weer terug (in fases of ineens). Dat maakt een obligatie – zeker in verhouding tot aandelen en opties – tot een relatief zekere vorm van beleggen. We onderscheiden verschillende obligaties:

Obligaties matching: langlopende staatsobligaties van Europese landen met de hoogste kredietwaardigheid (Nederland, Duitsland of Frankrijk) met als doel het renterisico af te dekken.

Obligaties return: obligaties met een hoge kredietwaardigheid (vaak staatsobligaties in overige Europese landen).

Obligaties high income: obligaties die worden uitgegeven door ondernemingen (en landen) die een lage kredietwaardigheid hebben. Hier tegenover staat een hogere rentevergoeding.

Obligaties credits: bedrijfsobligaties die uitgegeven worden door bedrijven met uiteenlopende kredietwaardigheid.

Onroerend goed: is het beleggen in  onroerende zaken als winkelcentra, woningen of kantoren. Dit kan direct maar ook door middel van vastgoedfondsen die het geld voor meerdere partijen in vastgoed beleggen. Het rendement van onroerend goed bestaat uit huurinkomsten en de waardeontwikkeling van het vastgoed.