Ondersteunende rollen

Compliance officer

Het pensioenfonds heeft een compliance officer. Deze heeft als hoofdtaak het controleren van- en dienen als vraagbaak ten aanzien van de naleving van de gedragscode.

Risk Manager

De bestuurscommissie audit, risk & compliance heeft een onafhankelijke externe risk officer als vaste adviseur. Deze adviseur is onafhankelijk van de beleggingsuitvoering. De Risk Officer rapporteert aan het bestuur over het financiële risico op kwartaalbasis.

Accountant en actuaris

Het bestuur heeft een externe accountant aangesteld. Deze accountant controleert jaarlijks de administratie van het pensioenfonds, waaronder de naleving van de in het handboek van Provisum vastgelegde procedures, de jaarrekening en de staten voor De Nederlandsche Bank N.V. Daarnaast doet de accountant verslag van zijn werkzaamheden aan het bestuur. Ook de interne accountant rapporteert aan het bestuur over de procedures binnen het pensioenfonds.

Tevens maakt het bestuur gebruik van de diensten van zowel een adviserend als een certificerend actuaris, verbonden aan Aon Consulting. De adviserend actuaris adviseert het pensioenfonds in pensioentechnische aangelegenheden en stelt het actuarieel rapport op. De certificerend actuaris geeft een beoordeling van de financiële positie van het fonds en beschrijft zijn bevindingen in het rapport van de certificerend actuaris.