Ondersteunende rollen

Compliance officer (vervuller interne audit)

Het pensioenfonds heeft een compliance officer. Deze heeft als hoofdtaak het controleren van- en dienen als vraagbaak ten aanzien van de naleving van de gedragscode.

Risk Manager (vervuller risicobeheer)

Het bestuur heeft een onafhankelijke externe risk officer als vaste adviseur. Deze adviseur is onafhankelijk van de beleggingsuitvoering.

Interne auditor (vervuller interne audit)

Het bestuur heeft een onafhankelijke interne auditor benoemd voor het uitvoeren van interne audits.

Accountant en actuaris (tevens houder en vervuller actuarieel beheerfunctie)

Het bestuur heeft een externe accountant aangesteld. Deze accountant controleert jaarlijks de administratie van het pensioenfonds, waaronder de naleving van de procedures, de jaarrekening en de staten voor De Nederlandsche Bank N.V. Daarnaast doet de accountant verslag van zijn werkzaamheden aan het bestuur.

Tevens maakt het bestuur gebruik van de diensten van zowel een adviserend als een certificerend actuaris, verbonden aan Aon Consulting. De adviserend actuaris adviseert het pensioenfonds in pensioentechnische aangelegenheden en stelt het actuarieel rapport op. De certificerend actuaris geeft een beoordeling van de financiële positie van het fonds en beschrijft zijn bevindingen in het rapport van de certificerend actuaris. De certificerend actuaris is tevens houder en vervuller van de actuarieel beheerfunctie.