Herstelplan

De financiële graadmeter van het fonds is de beleidsdekkingsgraad. In theorie zou een beleidsdekkingsgraad van 100% voldoende zijn. Dan is er precies genoeg geld om de (toekomstige) uitkeringen te betalen.

Om toekomstige tegenvallers op te vangen is een pensioenfonds wettelijk verplicht om financiële buffers te hebben: extra geld voor tijden dat het financieel slechter gaat. De hoogte van de buffer is afhankelijk van de specifieke situatie bij het pensioenfonds en wordt Vereist Eigen Vermogen (VEV) genoemd.

Indien de beleidsdekkingsgraad onder de grens van het VEV komt, moet een pensioenfonds binnen drie maanden een herstelplan bij De Nederlandsche Bank (DNB) indienen. In dit herstelplan werkt een pensioenfonds uit hoe het in maximaal 10 jaar weer voldoet aan het VEV.

De toets of een pensioenfonds onder de grens van het VEV komt, vindt elk einde van een kalenderkwartaal plaats. Dus per maart, juni, september en december. Omdat de beleidsdekkingsgraad van Provisum boven het VEV ligt, is er geen sprake van een herstelplan bij Provisum.