Disclaimer

Hoewel de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld kunnen er toch onjuistheden in voorkomen. In alle gevallen geldt dat de tekst van de pensioenregelingen zelf leidend zijn.

Het zonder toestemming van Provisum overnemen van de op deze website aangeboden informatie is niet toegestaan.

Alle beeldrechten van foto’s op deze site zijn in het bezit van Provisum. Mocht iemand toch van mening zijn dat een beeld gebruikt is waarvan het recht bij hem of haar berust, verzoeken wij u contact op te nemen met Provisum.

Het beeldmateriaal dat voor de pensioeniconen wordt gebruikt, is ter beschikking gesteld door Pensioen123 en mag door Provisum gebruikt worden.

Privacy

  • Deze website maakt gebruik van zogenoemde Google Analytics-cookies om bezoekersgedrag te kunnen analyseren en onze informatie voor u daarop aan te passen;
  • Om uw privacy te garanderen is er in dit verband een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten, waarin zowel Google als wij aangeven ons in alle opzichten aan de privacywetgeving (Algemene Verordening Gegegevensbescherming die op 25 mei 2018 in werking is getreden) te zullen houden;
  • Daarom worden uw bezoekgegevens aan onze website volledig anoniem verwerkt;
  • En delen wij op geen enkele wijze gegevens met Google anders dan gegevens om bezoekersgedrag te kunnen meten;
  • Daarom maken wij ook geen gebruik van Google diensten in combinatie met Google Analytics-cookies;
  • Wanneer u niet wilt dat uw bezoekgegevens worden geregistreerd, is het met ingang van 25 mei 2018 mogelijk dat wij deze voor u verwijderen;
  • Indien u zich inschrijft voor het Pensioenbericht, vragen wij u een aantal persoonsgegevens, zodat wij deze kunnen vergelijken met de gegevens in onze deelnemersadministratie. Op die manier kunnen wij vaststellen of u deelnemer van het fonds bent en in de administratie vastleggen dat u als deelnemer digitaal van ons informatie wilt ontvangen. Op grond van de Pensioenwet mogen wij u dit gegevens registreren. Als u geen deelnemer bent, verwijderen wij direct al uw gegevens, behalve uw naam en e-mailadres. Deze hebben wij nodig om het pensioenbericht te kunnen verzenden.