Pensioenbericht 2019

Ook Provisum kijkt kritisch naar ondernemingen. Provisum heeft niet voor niets vorig jaar ook het convenant voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB) ondertekend. Maar het is best lastig: het belegd vermogen van Provisum is zo verspreid over verschillende fondsen dat er toch een kans is dat er een kleine ‘’foute’’ belegging tussen zit. Die blijkt dan in een beleggingsportefeuille te zitten die verder helemaal in orde is. Het bestuur van Provisum vindt dit net zo vervelend als iedereen. Provisum juicht het toe dat er steeds meer normen, regels en wetten komen om maatschappelijk zo verantwoord mogelijk te beleggen. Dat neemt niet weg dat ook aan de bestuurstafel de discussies over wat goed en fout is, zullen blijven. Verantwoord beleggen is nu eenmaal geen kunstje voor de bühne!

Pensioenbericht juni 2019

Het pensioenbericht van juni 2019 is beschikbaar. In dit pensioenbericht van juni komen verschillende onderwerpen aan de orde, namelijk:

Beleggen voor dummies

Verantwoord beleggen: geen kunstje voor de bühne!

Nieuws-90x120.jpg

Kijkt u naar het nieuws of leest u de krant dan kan het u niet ontgaan dat ‘we’ vinden dat ondernemingen hun verantwoordelijkheid voor de samenleving en het milieu moeten nemen. Hoe doet Provisum dat?

Krijgt een bestuursvoorzitter van een bank een hoge bonus, dan vinden ‘we’ dat de hoogte daarvan moet passen bij de maatschappelijk rol van die organisatie. Laat een kledingfirma aan de andere kant van de wereld tegen heel lage kosten kleding maken, dan vinden ‘we’ dat er kritisch naar de arbeidsomstandigheden aldaar gekeken moet worden. En belegt uw pensioenfonds in wapens, dan roept dat bij velen vragen op.

Ook Provisum kijkt kritisch naar ondernemingen. Provisum heeft niet voor niets vorig jaar ook het convenant voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB) ondertekend. Maar het is best lastig: het belegd vermogen van Provisum is zo verspreid over verschillende fondsen dat er toch een kans is dat er een kleine ‘’foute’’ belegging tussen zit. Die blijkt dan in een beleggingsportefeuille te zitten die verder helemaal in orde is. Het bestuur van Provisum vindt dit net zo vervelend als iedereen.
Provisum juicht het toe dat er steeds meer normen, regels en wetten komen om maatschappelijk zo verantwoord mogelijk te beleggen. Dat neemt niet weg dat ook aan de bestuurstafel de discussies over wat goed en fout is, zullen blijven. Verantwoord beleggen is nu eenmaal geen kunstje voor de bühne!


Dekkingsgraad zegt iets over uw pensioen

Veel mensen die in de detailhandel werken, zijn voor de opbouw van hun pensioen aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel (BPF Detailhandel). Maar niet als u voor C&A werkt. Dan bouwt u pensioen op bij Provisum. Maakt dat iets uit?

De financiën van het BPF detailhandel en Provisum zien er behoorlijk verschillend uit. Een goede graadmeter om het verschil in één oogopslag te zien is de beleidsdekkingsgraad. Voor het BPF Detailhandel is deze eind mei 109,8% en voor Provisum 132,9%. Dit betekent dat de verhouding tussen de bezittingen en de verplichtingen bij Provisum veel positiever is dan bij het BPF Detailhandel. Daarom heeft Provisum de afgelopen 5 jaar de pensioenen volledig met de inflatie kunnen laten meestijgen (een verhoging van 5,68%). Bij het BPF Detailhandel werden de pensioenen alleen in 2018 met 0,1% geïndexeerd. Dit betekent dat de pensioenen bij het BPF Detailhandel minder waard zijn geworden. Wie denkt dat het hier alleen om uit te betalen pensioenen gaat, heeft het mis: indexatie geldt ook als u nog pensioen aan het opbouwen bent. Indexatie is namelijk een verhoging van uw toekomstige pensioen dat u van Provisum gaat ontvangen. Vandaar het belang van een goede dekkingsgraad!


Wij zijn content omdat u het bent!

Bouwt u bij ons actief pensioen op, dan geeft u ons een 8,2 als rapportcijfer. Bent u gepensioneerd dan zelfs een 8,7. Dit blijkt uit de resultaten van de enquête. Wij zijn blij dat u onze dienstverlening en communicatie zo waardeert. Wat ons ook is opgevallen uit uw antwoorden op de vragen is dat er een breed bewustzijn is dat beleggingen noodzakelijk zijn om de pensioeninleg te laten groeien. Verder vinden wij het opmerkelijk dat bijna de helft van de deelnemers aan de enquête bereid zou zijn de jaarlijkse indexatie gedeeltelijk in te leveren, zodat Provisum duurzaam en maatschappelijk verantwoord kan beleggen. Daarom gaat de vraag van deze maand over duurzaam beleggen. We zijn benieuwd wat u daar van vindt.

We willen hierbij nogmaals alle 615 deelnemers aan de enquête bedanken voor hun tijd om de enquête in te vullen en ons daardoor te helpen onze dienstverlening te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van onze deelnemers. De komende maanden gaat de communicatiecommissie hier mee aan de slag. U kunt hier de resultaten van de enquête bekijken.


Arbeidsongeschikt?! Wat gebeurt er dan met uw pensioen?

Antwoord op de poll-vraag van de maand april/mei:

84% van de mensen die de poll-vraag op de website hebben beantwoord, weten dat als je arbeidsongeschikt wordt, je minder pensioen opbouwt. Maar hoe zit het nu precies?

Pensioenopbouw bij ziekte en arbeidsongeschiktheid
U bouwt de eerste twee jaren van uw ziekte normaal pensioen op: de opbouw is voor 100% gebaseerd op uw

arbeidsongeschiktheidspensioen-90x120.jpg

salaris voordat u ziek werd. Daarna bepaalt het UWV voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. Provisum krijgt hierover automatisch bericht van uw werkgever. Op basis van dit bericht ontvangt u van ons een brief over de gevolgen voor uw pensioen. De mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt de hoogte van de verdere opbouw van uw pensioen. Provisum betaalt daarvoor de premie. Hoeveel pensioen er wordt opgebouwd in relatie tot uw arbeidsongeschiktheidspercentage is te vinden in de brochure over arbeidsongeschiktheid. Lees hier voor meer informatie.
Als u nog gedeeltelijk werkt, bouwt u over dit inkomen pensioen op via uw werkgever.

Uw inkomen wordt lager
Als u na 2 jaar ziekte arbeidsongeschikt wordt, heeft dat niet alleen gevolgen voor de opbouw van uw pensioen, maar ook voor uw inkomen. De mate van arbeidsongeschiktheid en de hoogte van uw salaris toen u ziek werd, bepalen de hoogte van uw inkomen. Dit zal altijd minder zijn dan uw oude salaris voordat u ziek werd.

Uw inkomen kan dan bestaan uit:
1) een WIA-uitkering vanuit de overheid,
2) eventueel salaris uit werk dat u nog doet.
En in sommige gevallen wordt dit aangevuld met:
3) eventueel een arbeidsongeschiktheidspensioen vanuit Provisum (WIA-excedent), en
4) mogelijk een uitkering uit een door u zelf of via de werkgever afgesloten arbeidsongeschiktheidsverzekering.

In onze brochure staan de verschillende inkomenselementen uitvoerig beschreven en uitgelegd aan de hand van rekenvoorbeelden en wanneer u waarvoor in aanmerking komt. U kunt alleen een arbeidsongeschiktheidspensioen van Provisum ontvangen vanuit de A2006 pensioenregeling of de B-excedent regeling.


Poll-vraag van de maand: juni/juli

Hoeveel % indexatie van het afgelopen jaar (in totaal 2,1%) zou u bereid zijn in te leveren zodat Provisum duurzamer en maatschappelijker verantwoord kan beleggen?
1) 0%
2) 0,5%
3) 1%
4) 1,5%
5) 2,1%

Breng uw stem uit op onze website!

Vraagteken.jpg


Net als Ans Giesing (63) eerder met pensioen?

foto-Ans-Giesing-768x576.jpg

Het balletje is gaan rollen door de bijeenkomst van Provisum in Zwolle vorig jaar november. “Aanvankelijk was ik niet van plan om met pensioen te gaan. Pensioen staat gewoon ver van je af en ik dacht: dat zijn vast allemaal lui die veel gestudeerd hebben. Maar mijn baas zei: ‘ga nou maar, dat is wat voor jou’. Het viel reuze mee en de mensen van het pensioenfonds waren allemaal leuk en aardig en ze hadden een heel duidelijk verhaal met goede voorbeelden. Onder andere over eerder stoppen met werken. Mijn man was mee en we hadden nooit gedacht dat eerder stoppen met werken misschien ook wat voor mij zou kunnen zijn. Ik dacht, net als iedereen, dat ik door moest totdat ik AOW zou krijgen. Nee dus.”

Zo klaar als een klontje.

“In 1975 ben ik begonnen bij C&A. Ik weet het nog goed omdat Teach-In het songfestival net had gewonnen. Toen ik begon in Leeuwarden centrum, woonde de Brenninkmeijers er niet meer, maar heb ik wel les gehad in hun oude woonkamer. En 44 jaar later wint Nederland weer het songfestival en ga ik stoppen met werken. Tijdens de verbouwing van ons filiaal, heb ik afgelopen januari het pensioenfonds gebeld om te vragen of ze wilden uitrekenen wat de consequenties zouden zijn als ik inderdaad eerder zou stoppen met werken. Dat zou even duren zeiden ze, maar het komt goed. En dat was zo, we kregen een heel helder voorstel en door alle

Foto-CA-Leeuwarden-aangepast-768x863.jpg

voorinformatie tijdens die bijeenkomst begrepen we alles ook meteen. Zo klaar als een klontje, zei mijn man. 1 september aanstaande stop ik met werken, het lijkt mij zalig om niets meer te moeten. Eindelijk tijd om rustig de tuin te doen in plaats van even snel, omdat ik de volgende dag weer moet werken. Ik denk dat het ons beiden goed zal doen. Mijn man moet nog 2 jaar tot zijn pensioen. Degene die het eerst thuis is, kookt. Op de dagen dat ik werk, ben ik pas om 19 uur thuis, dan kookt hij. Dat hoeft straks niet meer. Maar misschien valt het wel tegen. Ik heb het altijd heel gezellig met mijn collega’s en ondanks dat we hard werken, is er altijd tijd voor een praatje met de klant. We hebben veel vaste klanten en door de jaren heen bouw je een band op met elkaar. Ik heb die 44 jaar met veel plezier gewerkt en die tijd is heel snel gegaan. Eerst ga ik nog op vakantie naar Portugal, daarna ga ik pas aftellen naar 1 september toe.”

Pensioen is heel persoonlijk
“Dat ik eerder mag stoppen was voor mij een verrassing en een feest, omdat ik het nooit verwacht had. Als ik niet naar die bijeenkomst was gegaan, was het balletje nooit gaan rollen. Ik besef ook wel dat ik in een bijzondere situatie verkeer. Als je niet zo lang gewerkt hebt als ik, is het anders. Dan heb je minder opgebouwd dan ik heb gedaan. Pensioen is dus heel persoonlijk. Ik wist ook niet dat je naar het pensioenfonds kon bellen. Mijn tip aan anderen is: aarzel niet en laat je informeren.”

Meer informatie over de mogelijkheden om eerder te stoppen met werken staat in onze brochure ‘Pensioen in zicht’ of bel ons op 020-6213 891.


Verkort jaarverslag

Foto-Zaandam-90x120.jpg

Het jaar 2018 in het kort

Wat heeft Provisum in 2018 met uw pensioengeld gedaan? Wat is er allemaal gebeurd? Hoe staat de dekkingsgraad ervoor en hoe is het met de beleggingen gegaan?
Het antwoord op deze en meer vragen leest u in het verkorte jaarverslag, dat net uit is. Ook het volledige jaarverslag staat op de website.

Mocht u daarvoor geen tijd hebben, volgen hier enkele highlights:
• Eind 2018 was de financiële positie sterk genoeg voor volledige indexatie (2,1%);
• Sinds 1 juli 2018 heeft het fonds een Raad van Toezicht;
• Er is zowel op de vermogensbeheer- als op de pensioenbeheerkosten bespaard;
• Het vierde kwartaal 2018 was slecht voor de beleggingen, maar het 5-jaarsrendement ligt op 5,2%, de benchmark is lager: 4,9%;
• De dekkingsgraad is door een nieuwe berekeningswijze 5% punt gestegen.


Vacature bestuurslid namens de pensioengerechtigden

Het bestuur van Provisum is op zoek naar een nieuw bestuurslid. U kunt als vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden meebeslissen over het beleid ten aanzien van de uitvoering van de pensioenregeling. Gepensioneerden van Provisum die geïnteresseerd zijn in deze functie en passen binnen het functieprofiel kunnen zich tot 22 juli aanstaande kandidaat stellen. Graag ontvangen wij van u:
1. Een motivatiebrief
2. Een recente curriculum vitae
3. Een lijst van dertig handtekeningen van pensioengerechtigden van Provisum

Meer informatie over de functie treft u ook aan bij de actualiteiten op onze website.


Alle actuele berichten ›