Enquête over verantwoord beleggen

In september 2021 heeft het pensioenfonds een enquête gehouden onder de deelnemers over maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). De belangrijkste bevindingen zijn de volgende:

  • Een groot aantal deelnemers vindt MVB een belangrijk onderwerp. De enquête is namelijk door 850 deelnemers ingevuld. Een mooie score! Slechts 5% is jonger dan 40 jaar. In het opleidingsniveau zien we wel een heel gevarieerd beeld. Van algemeen en lager onderwijs tot wetenschappelijk onderwijs.
  • Van de 850 respondenten vindt 72% het belangrijk dat Provisum verantwoord belegt en 79% vindt dat dit best wat mag kosten.
  • Slechts 15% van de respondenten weet niet dat Provisum rekening houdt met onder andere mens, milieu en maatschappij bij het beleggen. De overgrote meerderheid weet dit dus wel!
  • Iets meer dan de helft van de respondenten vindt het een taak van Provisum om bij te dragen aan het oplossen van sociaaleconomische of milieuvraagstukken. Anderen zien hier in beperktere mate een rol weggelegd voor Provisum en zien de bijdrage aan sociaaleconomische of milieuvraagstukken als een bijkomstig voordeel. Ook werd er meerdere keren gemeld dat het één het ander niet hoeft uit te sluiten.
  • Wat betreft de branches waar u zelf niet in zou beleggen zijn de volgende drie de meeste keren genoemd: chemische- en biologische wapens en atoombommen, pornografie en gokken.
  • Wat betreft de thema's die Provisum zou moeten opnemen in haar MVB beleid werden de volgende drie de meeste keren genoemd: bescherming van natuur en milieu, veilige werkomstandigheden (geen kinderarbeid) en armoede (verbetering van de gezondheid en onderwijs en geen honger meer in onze wereld).
  • Tweederde van de respondenten wenst slechts één keer per jaar te worden geínformeerd over de uitvoering van het MVB beleid door Provisum en bij voorkeur via het Pensioenbericht.
  • 71 deelnemers zijn bereid om mee te praten over de verdere ontwikkeling van het MVB beleid. Hier zal in 2022 invulling aan gegeven worden.

Het volledige overzicht van de resultaten vindt u hier.