Groene obligaties

Groene obligaties zijn obligaties die specifiek worden uitgegeven voor de financiering van groene projecten met als doelstelling een duidelijk positief effect op het milieu. De obligaties worden o.a. uitgegeven door bedrijven, landelijke en lokale overheden, agentschappen en de EU. De markt van groene obligaties wordt steeds groter. Daarom heeft Provisum besloten om minimaal 10% en maximaal 20% van de matchingportefeuille (staatsobligaties in ontwikkelde landen) te beleggen in groene obligaties.