Groene obligaties

Groene obligaties zijn obligaties die specifiek worden uitgegeven voor de financiering van groene projecten met als doelstelling een duidelijk positief effect op het milieu. De obligaties worden o.a. uitgegeven door bedrijven, landelijke en lokale overheden, agentschappen en de EU. De markt van groene obligaties wordt steeds groter. Daarom heeft Provisum begin 2021 besloten om de obligatieportefeuille te verduurzamen door het toestaan van groene obligaties in de portefeuille. Voorwaarde hierbij is wel dat de groene obligaties qua kwaliteit (looptijd, rendement en kosten) gelijkwaardig moeten aan de alternatieve 'grijze' obligaties.