Impact beleggen

Bij impact beleggen wil een pensioenfonds niet alleen een financieel rendement behalen, maar daarnaast bepaalde vormen van maatschappelijk rendement nastreven door bij te dragen aan het oplossen van sociaaleconomische of milieuvraagstukken. Problemen die zich bij deze categorie nu nog voordoen zijn o.a. het onvoldoende beschikbaar zijn van gestandaardiseerde manieren om de bereikte impact te meten en met welk risicoprofiel dit gerealiseerd wordt.

Impact beleggen maakt nog geen apart deel uit van het instrumentarium van verantwoord beleggen van het fonds, maar dat neemt niet weg dat het pensioenfonds wel voor een deel belegd was in impact beleggingsfondsen.