IMVB convenant

Provisum heeft eind 2018 het convenant Internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen (IMVB) ondertekend. Met de ondertekening van het convenant onderschrijft Provisum de OESO-richtlijnen en de United Nations Guiding Principles (UNGP). In het IMVB- convenant zijn afspraken gemaakt over de inbedding van de OESO-richtlijnen en UNGP’s in het beleid van pensioenfondsen, de uitbesteding aan externe dienstverleners en de monitoring en rapportage daarover. Daarnaast publiceert het pensioenfonds een lijst met namen van ondernemingen en/of beleggingsfondsen binnen de beursgenoteerde aandelenportefeuille(s) waarin het vermogen van het pensioenfonds belegd was. Het overzicht per december 2022 vindt u hier.

Hoe Provisum invulling geeft aan de verplichtingen die opgenomen zijn in het convenant is vastgelegd in het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Ook is er Betrokkenheidsbeleid opgesteld waarin het beleid inzake engagement en/of stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is vastgelegd.

IMVB convenant.jpg