Uitsluitingen

Het uitsluiten van beleggingen houdt in dat een pensioenfonds op voorhand beleggingen in ondernemingen/landen uitsluit die op grond van nationale of internationale wetgeving verboden zijn en of waarin het pensioenfonds zelf niet wenst te beleggen. Het fonds sluit het volgende uit:

 • Ondernemingen die betrokken zijn bij productie en/of handel in controversiele wapens;
 • Ondernemingen die betrokken zijn bij tabak, pornografie, gokken, palmolie of verkoop van wapens aan burgers;
 • Ondernemingen die duidelijk en op grove wijze de principes van de United Nations Global Compact schenden;
 • Ondernemingen in de fossiele sectoren arctic olie, olie uit teerzand en steenkool om een CO2 reductie te realiseren.
 • Ondernemingen waarmee Sustainalytics het engagementtraject in de Global standards heeft beëindigd (‘disengaged’) omdat er geen of te weinig voortgang wordt geboekt.
 • Ondernemingen die betrokken zijn bij ernstige incidenten en gebeurtenissen (categorie 5 in de controverse screening).
 • Staatsobligaties die zijn uitgegeven door landen die het onderwerp zijn van sancties van de EU tegen de centrale overheid zodanig dat er sprake is van een wapenembargo. In januari 2022 zijn dit: Belarus, Iran, Libie, Myanmar, Noord-Korea, Rusland, Somalie, Zuid-Soedan, Soedan, Syrie, Venezuela, Zimbabwe en Centraal Afrika.

Elk half jaar wordt een lijst met uitgesloten ondernemingen samengesteld. Bij het directe aandelenmandaat, waarbij de aandelen direct in het bezit zijn van Provisum, wordt niet in deze bedrijven belegd. Bij de beleggingsfondsen ligt dit anders, zie hieronder.

Beleggingsfondsen

Een groot deel van de portefeuille is in beleggingsfondsen belegd. De uitsluitingen zoals hierboven vermeld zijn moeilijker toe te passen of in het geheel niet mogelijk bij de beleggingsfondsen omdat Provisum hierin is belegd met andere beleggers. Wel worden er criteria gesteld aan de beleggingsfondsen, namelijk:

 • De beleggingsmanager heeft de UN Principles for Responsible Investment (UNPRI) verklaring ondertekend,
 • De beleggingsmanager heeft een verantwoord beleggingsbeleid,
 • De beleggingsmanager heeft een uitsluitingsbeleid voor ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële wapens,
 • De beleggingsmanager heeft een uitsluitingsbeleid voor gesanctioneerde landen,
 • De beleggingsmanager heeft een stembeleid (aandelenbeleggingen),
 • De beleggingsmanager heeft een engagementbeleid (aandelenbeleggingen),
 • De beleggingsmanager heeft zich geconformeerd aan de OESO-richtlijnen en UNGP’s (aandelenbeleggingen).

Jaarlijks wordt er gerapporteerd in hoeverre de beleggingsfondsen zijn belegd in uitgesloten ondernemingen. Indien een beleggingsfonds meer dan gewenst is belegd in een uitgesloten categorie, zal het gesprek aangegaan worden met de desbetreffende beleggingsmanager over eventueel te nemen acties. Als dit niet leidt tot verbetering zal een mogelijke beëindiging van de investering in het beleggingsfonds overwogen worden.