Beleggingen in Rusland

Op 24 februari 2022 is Rusland Oekraïne binnengevallen. Miljoenen mensen zijn gevlucht voor het oorlogsgeweld in het land. Ons medeleven gaat uit naar alle betrokkenen.

Veel landen hebben harde sancties ingesteld tegen Rusland en steeds meer bedrijven besluiten hun activiteiten in Rusland te staken. De koersen van Russische aandelen zijn gekelderd en de beurs van Moskou is tot nader order dicht. De internationale financiële markten blijven grillig.

Provisum heeft de bestaande posities in kaart gebracht en waar mogelijk afgebouwd. In de aandelenportefeuille zijn de Russische aandelen tot nul teruggebracht.

Voor Russische staatsobligaties in de emerging markets debt (EMD) portefeuille ligt het minder eenvoudig. Het pensioenfonds belegt in deze beleggingscategorie door middel van beleggingsfondsen. In deze beleggingsfondsen zitten ook Russische staatsobligaties. De bestaande Russische staatsobligaties (in de secundaire markt vóór 1 maart 2022) zijn nog niet gesanctioneerd en zijn daarmee nog steeds een belangrijk deel (ongeveer 7%) van de benchmark. In de EMD sector waren de benchmark providers (zoals Bloomberg / JP Morgan) nog niet met een besluit gekomen voor het al dan niet verwijderen van Rusland. Inmiddels is dit besluit genomen. Per 31 maart zal Rusland uit de EMD benchmarks worden verwijderd. Onze vermogensbeheerder Anthos Fund & Asset Management blijft in gesprek met de externe EMD fondsmanagers over hun Rusland posities.

Alle actuele berichten ›